เครื่องมือวิทยาศาสตร์

  

  ตู้อบความร้อน, Memmert oven, Incubator        memmert water bath, cooling water bath, circulate bath, shaking water bath        Cooling Water Bath, Circulation Bath, Heating Water Bath
 

Memmert Oven and Incubator
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  Memmert Water bath, Shaking bath
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Heating and Cooling Thermostats
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
           
  ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ,Cool Incubator, Incubator    
  Lovibond : Thermostatically controlled
Incubator  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ELGA : Water Purification Unit
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Omniatap : Water Purification Unit
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
           
     
  A&D Balance : Japan
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

IKA : Mixing, Clushing, Heating
Temperature   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ATAGO : Refractometer
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
           
        
  ALL-American Sterilizers
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
  CRYSTE AUTOCAVE : KOREA
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
  MicrologPro Data Loggers
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

 

 

Visitors: 69,435