เครื่องผสมสารละลาย

   

 

เครื่องผสมสารละลาย
IKA : Mixing, Crushing, Heat Temperature

 

      IKA เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (Laboratory equipment) และงานทางด้านเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตและพัฒนาสินค้ามากกว่า 100 ปี ทำให้ เครื่องมือของ IKA เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในห้องวิจัยและในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเครื่องมือหลายแบบให้เลือกใช้ตามการใช้งาน เช่น  เครื่องผสมสารละลายที่มีความหนืดน้อย จะนิยมใช้ เครื่อง Magnetic Stirrer , Magnetic Stirrer and Hotplate , Orbital Shakers , Horizontal Shakers and Incubator Shakers , หรือเครื่องผสมสารละลายที่มีความหนืดมาก จะนิยมใช้ เครื่อง Electronic Overhead Stirrer , Machanic Overhead Stirrer , หรือเครื่องผสมสารละลายที่มีความหนาแน่นต่างกันให้เข้ากัน เช่น ผสมน้ำเข้ากับน้ำมัน จะนิยมใช้ เครื่อง Dispersers , เครื่องให้ความร้อนสารละลาย เช่น Dry Block Heaters และ Hotplates

 
  

Magnetic Stirrers with heating

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, hotplate & Stirrer

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, hotplate & Stirrer

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, hotplate & Stirrer

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, hotplate & Stirrer

  

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, hotplate & Stirrer

 

Multiposition Stirrers with / without heating 

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Hotplate & Stirrer

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, IKA Stirrer

 

Magnetic Stirrers without heating

  

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, IKA Stirrer

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, IKA Stirrer

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, IKA Stirrer

 

Overhead Stirrers 

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, IKA Overhead Stirrer

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, IKA Overhead Stirrer

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, IKA Overhead Stirrer

 

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, IKA Overhead Stirrer, RW20

 

Overhead Stirrers / Accessories 

  

   
   
   

 

Shaker 

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Vortex Mixer

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Vortex Mixer

 

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Shaker

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Loopster, Trayster

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Rocker 2D, Rocker 3D

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Roller 6, Roller 10

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Shaker, HS 260, HS 501

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Shaker, KS 260, KS 501

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Incubator Shaker, KS 3000i, KS 4000i

 

 

Dispersers (batch operation)

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Disperser, Ultra-Turrax

 

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Disperser, T10, T18, T25

 

IKA, เครื่องผสมสารละลาย, Disperser, T50, T65

 

Mills

 

IKA, เครื่องบดผสม, Tube Mill

 

IKA, เครื่องบดผสม, Universal mill, A 10, A11, M 20

 

 

Dry Block Heaters

 

IKA, Dry block heater

  

IKA, Dry block heater

 

Hotplates

 

IKA, Hotplate

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Visitors: 70,254