ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ

 

 ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ
Thermostatically controlled incubators


TC-Series, Catalog download

 

Lovibond Cool Incubator, BOD Chamber, Cool Incubator, Lovibond TC Series Lovibond Cool Incubator, BOD Chamber, Cool Incubator, Lovibond TC Series

 

เป็นตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิจากประเทศเยอรมัน สามารถควบคุมอุณหภูมิในช่วง 2 °C ถึง 40 °C
ที่ความละเอียด 0.1 °C สามารถนำไปใช้ในงานได้หลายประเภทอุตสาหกรรม

 

  • BOD Mesurement
  • Microbiological Research
  • Food Industry
  • Dairies
  • Laboratories
  • Reseatch center
  • Universities

 

Lovibond Cool Incubator, BOD Chamber, Cool Incubator, Lovibond TC Series

   

Technical Data 


Models with standard door Models with glass door
TC 135 S TC 255 S TC 445 S TC 14-0 G TC 256 G
Cooling/Heating Integrated powerful cooling and heating
Coolant R600a
Display Backlit LED display
Operation Splash-proofed keypad, 2 buttons with tactile feedback
Control Range + 2 °C to + 40 °C, steps of 0.1 °C
Inside dimensions, mm. 513 W
441 D
702 H
470 W
440 D
1452 H
600 W
560 D
1452 H
513 W
441 D
702 H
470 W
440 D
1452 H

 

ตู้เก็บสารเคมี
Spark-free cabinets


Ex-Series, Catalog download

 

ตู้เก็บสารเคมี,Lovibond Ex Series, ตู้เก็บสารไวไฟ

 

เป็นตู้เก็บสารเคมี (Spakk-free cabinets) จากประเทศเยอรมัน ตามมาตราฐาน BG-I 850-0
สามารถควบคุมอุณหภูมิในช่วง 1 °C ถึง 15 °C สามารถนำไปใช้ในงานได้หลายประเภทอุตสาหกรรม

  • Laboratories
  • Reseatch center
  • Universities

 

ตู้เก็บสารเคมี,Lovibond Ex Series, ตู้เก็บสารไวไฟ

 

Technical Data EX 160 EX 220 EX 300 EX 490
Cooling/Heating Powerful compressor unit, vibration-free bearings
Coolant R600a
Display   Digital temperature display
Temperature regulation continuous  1 °C to 15 °C
Inside dimensions, mm. 513 W
441 D
702 H
470 W
440 D
1062 H
470 W
440 D
1452 H
600 W
560 D
1452 H
The product complies with the following european directives and regulations:2006/42/EC, 2006/95/EC, 94/9/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Visitors: 69,437