ตู้อบความร้อน

  

Memmert Oven & Incubator

  

 

                                                       

Memmert Oven, Generation 2012  Catalog Download  

  

Memmert Oven, ตู้อบความร้อน

  
            เป็นตู้อบที่ผลิตจาก Stainless Steel ทั้งภายในและภายนอก โดยมีแผ่นภายนอกด้านหลังทำจาก เหล็กเคลือบกันสนิม สามารถทำ อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 20 oC เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง อุณหภูมิ 300 oC สามารถปรับค่าอุณหภูมิได้ละเอียด 0.1 oC  และได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001  สามารถแบ่งรุ่นตู้อบไฟฟ้าตามการควบคุมอุณหภูมิ
ออกเป็น 2 ประเภท 

1) Universal Ovens UN and UF with Single Display
(มีหน้าจอควบคุมด้านซ้ายเท่านั้น)

      UN - Natural Convection (รุ่นที่ไม่มีพัดลมในตัวตู้)

      UF - Forced Convection  (รุ่นที่มีพัดลมในตัวตู้)

 

 หน้าจอควบคุมการใช้งานแบบ Single Display 

 

 

 สามารถควบคุมการทำงานได้สะดวกและอย่างง่ายผ่าน 4 หน้าจอ

       1) หน้าจอแสดงอุณหภูมิ                 2) หน้าจอแสดงระดับการเปิดปิดช่องลม

       3) หน้าจอแสดงระยะเวลาการทำงาน     4) หน้าจอแสดงความแรงของพัดลม 


 วิธีควบคุมการทำงานแบบหน้าจอสัมผัส

กดเลือก หน้าจอที่ต้องการ หมุนปรับค่า   กดยอมรับค่า

  

2) Universal Ovens UNplus and UFplus with Twin Display (มีหน้าจอควบคุมทั้งด้านซ้ายและขวา)

      UNplus - Natural Convection (รุ่นที่ไม่มีพัดลมในตัวตู้)

      UFplus - Forced Convection  (รุ่นที่มีพัดลมในตัวตู้)

 

 หน้าจอควบคุมการใช้งานแบบ Twin Display

 

 

 สามารถควบคุมการทำงานได้สะดวกและอย่างง่ายผ่าน 8 หน้าจอ

 1) หน้าจอแสดงอุณหภูมิ                 2) หน้าจอแสดงระดับการเปิดปิดช่องลม

 3) หน้าจอแสดงระยะเวลาการทำงาน    4) หน้าจอแสดงความแรงของพัดลม

 5) หน้าจอแสดงแสงสว่าง               6) หน้าจอแสดง ตัวแปรพิเศษ

 7) หน้าจอแสดงการเตือน               8) หน้าจอแสดงการทำงานแบบกราฟ
 

  

 

 Memmert Incubator, Generation 2012  Catalog Download  

Memmert Incubator, ตู้บ่มเชื้อ Memmert Incubator, ตู้บ่มเชื้อ

 

            เป็นตู้บ่มเชื้อที่ผลิตจาก Stainless Steel ทั้งภายในและภายนอก โดยมีแผ่นภายนอกด้านหลังทำจาก เหล็กเคลือบกันสนิม สามารถทำ อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 20 oC เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง อุณหภูมิ 80 oC สามารถปรับค่าอุณหภูมิได้ละเอียด 0.1 oC  และได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001  สามารถแบ่งรุ่นตู้อบไฟฟ้าตามการควบคุมอุณหภูมิออกเป็น 2 ประเภท 

1) Incubators IN and IF with Single Display (มีหน้าจอควบคุมด้านซ้ายเท่านั้น)

      IN - Natural Convection (รุ่นที่ไม่มีพัดลมในตัวตู้)

      IF - Forced Convection  (รุ่นที่มีพัดลมในตัวตู้)

 

 หน้าจอควบคุมการใช้งานแบบ Single Display 

  

  

 สามารถควบคุมการทำงานได้สะดวกและอย่างง่ายผ่าน 4 หน้าจอ

       1) หน้าจอแสดงอุณหภูมิ                 2) หน้าจอแสดงระดับการเปิดปิดช่องลม

       3) หน้าจอแสดงระยะเวลาการทำงาน    4) หน้าจอแสดงความแรงของพัดลม 

 

 2) Incubators INplus and IFplus with Twin Display (มีหน้าจอควบคุมทั้งด้านซ้ายและขวา)

      INplus - Natural Convection (รุ่นที่ไม่มีพัดลมในตัวตู้)

      IFplus - Forced Convection  (รุ่นที่มีพัดลมในตัวตู้)

 

 หน้าจอควบคุมการใช้งานแบบ Twin Display

 

 

 สามารถควบคุมการทำงานได้สะดวกและอย่างง่ายผ่าน 8 หน้าจอ

 1) หน้าจอแสดงอุณหภูมิ                 2) หน้าจอแสดงระดับการเปิดปิดช่องลม

 3) หน้าจอแสดงระยะเวลาการทำงาน    4) หน้าจอแสดงความแรงของพัดลม

 5) หน้าจอแสดงแสงสว่าง               6) หน้าจอแสดง ตัวแปรพิเศษ

 7) หน้าจอแสดงการเตือน               8) หน้าจอแสดงการทำงานแบบกราฟ
 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Visitors: 69,438