อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ, Lauda

 

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิชนิดร้อนและเย็น
(Heating and Cooling Thermostats)


Lauda, Heating and Cooling Thermostats เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน ที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 60 ปี มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิผ่านของเหลว
ชนิดต่างๆ ตามอุณหภูมิที่ใช้งานโดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในหลายช่วงอุณหภูมิ ขึ้นกับรุ่นที่เลือกและชนิดของของเหลวที่เลือกใช้ มีระบบทำความร้อนแบบฝังอยู่ใต้อ่างและแบบแยกอิสระจากตัวอ่าง มีระบบปั๊มหมุนเวียน(pump) อัตราการไหลสูงสุด 15 ลิตรต่อนาที และระบบทำความเย็น(compressor) 

LAUDA Hydro Water Bath

Lauda Hydro เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) สำหรับห้องปฏิบัติการ (for Laboratory) มีขดลวดความร้อนด้านใต้อ่างทำให้สามารถเติมน้ำได้หลายระดับ มี Water Bath รุ่นปกติจำนวน 6 รุ่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 ลิตร ถึง 41 ลิตร (model H4-H41) และ มี Water Bath รุ่นพิเศษอีก 2 รุ่นที่ เพิ่มโปรแกรมน้ำหมุนวน (Circulation Function) ขนาด 8 ลิตร (model H8A) และ 16 ลิตร (model H16A) 
สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่่ (Temperature Stability) ได้ ±0.1 K ใน ช่วงอุณหภูมิ 25 ºc up to 100 ºc

 

  

Lauda Hydro Shaking Water Bath

  

 

Device Type Overview

 

 

 

LAUDA Heating Thermosatats

 

LAUDA Alpha & LAUDA ECO 

Lauda alpha เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) สำหรับห้องปฏิบัติการ (for Laboratory)
มีชุดควบคุมอุณหภูมิความร้อนพร้อมระบบ ปั๊ม(pump) หมุนเวียนที่แยกอิสระจากอ่างน้ำ สามารถทำงาน
ใน ช่วงอุณหภูมิ 25 ºc up to 100 ºc

  

  

 

Lauda ECO เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) สำหรับห้องปฏิบัติการ (for Laboratory)

มีชุดควบคุมอุณหภูมิความร้อนพร้อมระบบ ปั๊ม(pump) หมุนเวียนที่แยกอิสระจากอ่างน้ำ สามารถทำงาน
ใน ช่วงอุณหภูมิ 20 ºc up to 200 ºc

  

 

Device Type Overview 

 

 

LAUDA Cooling Thermosatats

 

LAUDA Alpha & LAUDA ECO 

Lauda alpha เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) สำหรับห้องปฏิบัติการ (for Laboratory)

มีชุดควบคุมอุณหภูมิความร้อนพร้อมระบบ ปั๊ม(pump) หมุนเวียนที่แยกอิสระจากอ่างน้ำ สามารถเลือกอ่างน้ำ
ธรรมดาหรืออ่างน้ำแบบทำความเย็น(compressor) สามารถทำงานใน ช่วงอุณหภูมิ -25 ºc up to 100 ºc

  

  

 

Lauda ECO เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) สำหรับห้องปฏิบัติการ (for Laboratory)

มีชุดควบคุมอุณหภูมิความร้อนพร้อมระบบ ปั๊ม(pump) หมุนเวียนที่แยกอิสระจากอ่างน้ำ สามารถเลือกอ่างน้ำ

ธรรมดาหรืออ่างน้ำแบบทำความเย็น(compressor) สามารถทำงานใน ช่วงอุณหภูมิ -50 ºc up to 200 ºc

 

 

Device Type Overview 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

Visitors: 69,438