อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ, Lauda

 

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิชนิดร้อนและเย็น
(Heating and Cooling Thermostats)


Lauda, Heating and Cooling Thermostats เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน ที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 60 ปี มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิผ่านของเหลว
ชนิดต่างๆ ตามอุณหภูมิที่ใช้งานโดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในหลายช่วงอุณหภูมิ ขึ้นกับรุ่นที่เลือกและชนิดของของเหลวที่เลือกใช้ มีระบบทำความร้อนแบบฝังอยู่ใต้อ่างและแบบแยกอิสระจากตัวอ่าง มีระบบปั๊มหมุนเวียน(pump) อัตราการไหลสูงสุด 15 ลิตรต่อนาที และระบบทำความเย็น(compressor) 

LAUDA Aqualine, Catalog download

Lauda aqualine เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) สำหรับห้องปฏิบัติการ (for Laboratory)
มีขอลวดความร้อนด้านใต้อ่างทำให้สามารถเติมน้ำได้หลายระดับ ประหยัดพื้นที่ในการตั้งเครื่อง
สามารถทำงานในช่วงอุณหภูมิ 25 ºc up to 95 ºc
 

Water Bath, Lauda Water Bath, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water Bath, Lauda Water Bath, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

 

ข้อดีของอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath), Lauda

- เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิที่มี ขดลวดความร้อนอยู่ที่ด้านนอกใต้พื้นที่
อ่างทำให้สามารถเติมระดับน้ำได้ต่ำสุดแค่ 2 เซนติเมตร จากพื้นอ่าง
ทำให้สามารถเติมน้ำได้หลายระดับตามการใช้งาน ไม่ต้องเติมน้ำจนเต็ม

Water bath, Lauda water bath

- มีปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง สะดวกในการใช้งาน หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข
ดิจิตอล (LED Display) เครื่องมีขนาดกระทัดลัด ไม่เปลืองพื้นที่ในการ
วางเครื่อง

- ภายในอ่างเป็นอ่างเรียบ ไม่มีขดลวดความร้อน เซ็นเซอร์ตรวจวัด
อุณหภูมิ หรือ ข้อต่อต่างๆ ภายในอ่าง ทำให้สะดวกในการใช้งาน
และการทำความสะอาดภายในอ่าง

- ฝาปิดเครื่องทำจากพลาสติกใสชนิด polycarbonate สามารถมอง
อุปกรณ์ภายในอ่างได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเปิดฝาเครื่อง

 

 

Lauda aqualine, Specification

Water Bath, Lauda Water Bath, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

 

Technical features AL 2 AL 5 AL 12 AL 18 AL 25
Working temperature range, ºc 25...95 25...95 25...95 25...95 25...95
Temperature stability at 37 ºc, ±K 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Heater power, kW 0.5 0.5 1.0 1.2

1.2

Bath volume, L 0.9...1.7 1...5 2...12 3...18 3...25
Bath opening/ Bath depth 300x151/65 300x151/150 329x300/150 505x300/150 505x300/200

 

LAUDA AlphaCatalog download 

Lauda alpha เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) สำหรับห้องปฏิบัติการ (for Laboratory)
มีชุดควบคุมอุณหภูมิความร้อนพร้อมระบบ ปั๊ม(pump) หมุนเวียนที่แยกอิสระจากอ่างน้ำ สามารถเลือกอ่างน้ำ
ธรรมดาหรืออ่างน้ำแบบทำความเย็น(compressor) สามารถทำงานใน ช่วงอุณหภูมิ -25 ºc up to 100 ºc

  

Water Bath, Lauda Water Bath, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ, Circulating Bath, Cooling Bath Water Bath, Lauda Water Bath, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ, Circulating Bath, Cooling Bath

   

ข้อดีของอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath), Lauda 

Water bath, Lauda water bath

- ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง สะดวกในการใช้งาน พร้อมหน้าจอ
แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล (LED Display) 

- มีระบบเตือนทั้งภาพและเสียงเมื่อปริมาณน้ำในอ่างอยู่ใน
ในระดับต่ำ

- มีระบบตั้งเวลาการทำงาน - มีระบบทำความเย็นกำลังสุงสุด 425 watt


- ชุดควบคุมอุณหภูมิพร้อมตัวล๊อก เพื่อสะดวกในการ
เปลี่ยนไปใช้กับ
อ่างใบอื่นๆได้


- สามารถ อัตราการไหลของน้ำหมุนวนในอ่างได้โดย
การเสียบข้อต่อ


- สามารถถอดฝาครอบด้านหน้าเครื่องได้ง่าย เพื่อสะดวก
ในการทำความสะอาดเครื่อง

 

Lauda Alpha - Heating Thermostats

เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิชนิดหมุนวน สำหรับห้องปฏิบัติการ (for Laboratory)
มีชุดควบคุมอุณหภูมิความร้อนพร้อมระบบ ปั๊ม(pump) หมุนเวียนที่แยกอิสระจากอ่างน้ำ
มีอัตราการไหลสูงสุด 15 ลิตร/นาที โดยเลือกจับคู่กับอ่างน้ำธรรมดา สามารถทำงานใน
ช่วงอุณหภูมิ  25 ºc up to 100 ºc มีอัตราการไหลสูงสุด 15 ลิตร/นาที

  

Water Bath, Lauda Water Bath, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ, Circulating Bath

 

Lauda alpha - Heating Thermostat, Specification

Water Bath, Lauda Water Bath, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ, Circulating Bath

                            

Technical features A 6 A 12 A 24
Working temperature range, ºc 25...100 25...100 25...100
Temperature stability, ±K 0.05 0.05 0.05
Heater power, kW 1.15 1.15 1.15
Pump flow max., L/min 15 15 15
Bath volume, L 2.5...5.5 8...12 18...25

 

Lauda Alpha - Cooling Thermostats

เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิชนิดหมุนวน สำหรับห้องปฏิบัติการ (for Laboratory)
มีชุดควบคุมอุณหภูมิความร้อนพร้อมระบบ ปั๊ม(pump) หมุนเวียนที่แยกอิสระจากอ่างน้ำ
มีอัตราการไหลสูงสุด 15 ลิตร/นาที โดยเลือกจับคู่กับอ่างน้ำพร้อมระบบทำความเย็น
(compressor) สามารถทำงานใน ช่วงอุณหภูมิ -25 ºc up to 100 ºc 

  

Water Bath, Lauda Water Bath, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ, Circulating Bath, Cooling Bath

  

Lauda alpha - Cooling Thermostat, Specification

Water Bath, Lauda Water Bath, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ, Circulating Bath, Cooling Bath

 

Technical features RA 8 RA 12 RA 24
Working temperature range, ºc -25...100 -25...100 -25...100
Temperature stability, ±K 0.05 0.05 0.05
Heater power, kW 1.15 1.15 1.15
Cooling output at 20 ºc, kW 0.225 0.325 0.425
Pump flow max., L/min 15 15 15
Bath volume, L 5...7.5 9.5...14.5 14...22

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Visitors: 49,255