เครื่องผลิตน้ำความบริสุทธิ์สูง : Omniatap

                       

 

เครื่องผลิตน้ำความบริสุทธิ์สูง : OmniaTap
(Pure and UltraPure Water Systems)
  

 

 

                OmniaTap เป็นเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์จากประเทศเยอรมัน ตามมาตรฐาน ASTM, ISO3696, และ CLRW (CLSI) ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้สามารถต่อเข้ากับระบบน้ำปะปาได้โดยตรงแล้วสามารถผลิตน้ำชนิด Type I และ Type II ได้ในเครื่องเดียวกัน เพื่อความสะดวกและคุ้มค่าในการใช้งาน สามารถผลิตน้ำได้ที่ 6 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 12 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส โดยตัวเครื่องมาพร้อมถังเก็บน้ำภายในตัวความจุ 10 ลิตร  มีระบบ leak sensor ติดตั้งอยู่ภายในครื่องเพื่อแจ้งเตือนเมื่อภายในหรือระบบท่อน้ำภายในเครื่องมีการรั่ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง สามารถแสดงผลพารามิเตอร์ผ่านหน้าจอชนิด Graphic Display ที่ถูกติดตั้งที่หัวจ่ายน้ำพร้อมปุ่มสั่งการเพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถตั้งระยะเวลาในการ circulate น้ำในระบบและตั้งค่าพาสเวิร์ดในการเข้าถึงระบบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

 

                    

 

Omniatap, Water Type I, Water Type II, เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์

 Convenient. Compact. Adapable.

 

 

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Visitors: 70,253