หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค

 

หม้อนึ่งฆ่าเขื้อโรค
 ALL-AMERICAN® STERILIZERS

 

Autoclave All American, Autoclave, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อในคลีนิค, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

 

ALL American - เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรคจากประเทศอเมริกาที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล คลินิคทำฟัน ห้องพยาบาล และ ห้องปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการผลิตยาต่างๆ ตัวเครื่องมีความทนทาน สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐาน FDA จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบใช้ไฟฟ้า (Electric Models) และแบบใช้แก๊ส (Non-Electric Models)

 

 

 

   

Electric Models - หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบใช้ไฟฟ้า, Catalog download

Autoclave All American, Autoclave, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อในคลีนิค, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave All American, Autoclave, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อในคลีนิค, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

 

Electric Models, Specification

Autoclave All American, Autoclave, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อในคลีนิค, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

 

Model 25X 50X 75X
Features Our most economical
electrical Unit
36% greater heating
capability compared
to 25X
64% greater
capacity compared
to 25X
Heater 1050 Watt
heating element
1650 Watt
heating element
for faster start-up,
50% faster than 25X
1650 Watt
heating element
for faster operation
Controller Fenwall thermostat
control and pilot light
More accurate TPI
thermocouple,
snapswitch
and pilot light
More accurate TPI
thermocouple,
snapswitch
and pilot light
Capacity 25 qt / 24 Liters 25 qt / 24 Liters 41 qt / 39 Liters
Mechanical bell Timer - 60 minute 60 minute
Overall Dimension    
(Height x  Diameter)
42.5 x  Ø 32.1 cm. 42.5 x  Ø 32.1 cm. 48.3 x  Ø 38.7 cm.

 

Non-Electric Models - หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบใช้แก๊ส, Catalog download 

 

Autoclave All American, Autoclave, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อในคลีนิค, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบใช้แก๊ส Autoclave All American, Autoclave, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อในคลีนิค, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบใช้แก๊ส

 

Non Electric Models, Specification

 

Autoclave All American, Autoclave, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อในคลีนิค, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบใช้แก๊ส

       

Model 1915X 1925X 1941
Features Use Over any heat source Use Over any heat source Use Over any heat source
Capacity 15 qt / 14 Liters 25 qt / 24 Liters 41 qt / 39 Liters
Overall Dimension    
(Height x  Diameter)
31.2 x  Ø 32.1 cm. 42.5 x  Ø 32.1 cm. 48.3 x  Ø 38.7 cm.

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Visitors: 70,254