เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น

 

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
Microlite and MocrologPro Data Loggers

 

Data logger, เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิในรถขนส่ง Data logger, เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิในรถขนส่ง

 

MocrologPro Data Loggers, Catalog download 
เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าและบันทึกค่าได้ 4 ตัวแปร ได้แก่
ค่าอุณหภูมิ (Temp), ความชื้น (RH), อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point) และค่าการวัดจาก Probe ภายนอก (External Sensor)

 

Data logger, เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิในรถขนส่ง

 

                ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ต่อเชื่อมนำข้อมูลเข้าเครื่อง computer (PC link) โดยเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง PC, Unique weboomerang™ Feature สามารถนำข้อมูลมารายงานในรูปแบบ PDF หรือ  Excell เพื่อทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานในรูปตารางหรือกราฟสถิติ สามารถตั้งค่าการทำงานของเครื่องผ่าน Software และส่งคำสั่งการทำงานกลับไปที่เครื่องบันทึกได้ทันที  ตัวเครื่องสามารถกันน้ำและกันฝุ่น (Water and dust proof) ตามมาตราฐาน IP65/IP54 ขึ้นกับแต่ละอุปกรณ์  สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุด 52,000 ตัวอย่างและสามารถดูค่าสูงสุด/ต่ำสุด (Max/Min) บนหน้าจอของเครื่องย้อนหลังได้สูงสุด 30 วัน

 

Specifications EC800 EC850
Measurement Inputs  Two
(one internal, one external)
 Three
(two internal, one external) 
Internal Sensor Range  -40 to 80 °C Temp: -40 to 80 °C
RH: 5 to 95% 
Internal Temperature Accuracy  0 to 60 ˚C: ±0.3 ˚C
After calibration:
-40 to 0 ˚C: ±0.3 ˚C
60 to 80 ˚C: ±0.3 ˚C
 ± 0.3 °C
Internal Temperature Resolusion  0.02 °C or better  0.015 °C
Internal Humidity Accuracy  N/A  ± 2 %
Internal Humidity Resolusion  N/A 0.05 % 
External Input Support  NTC Temperature -50 to 110 °C  
Sampling Memory 52,000 samples (over 3 channels)  
Sampling Rate Minimum: Once every second
Maximum: Once every 18 hours  
LCD Four-digit, 7-segment LCD with decimal point  
PC Interface Mini USB  
Dimensions and Weight Diameter: 72 mm , Thickness: 22.9 mm  ,  55 g.
Standards Compliance  CE, IP65, EN12830  CE, IP54, EN12830

 

MocrologLite Data Loggers, Catalog download
เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าและบันทึกค่าได้หลายฟังก์ชั่น ได้แก่ ค่าอุณหภูมิ (Temp),
ความชื้น (RH), ค่ากระแสไฟฟ้า (mA), ค่าแรงดันไฟฟ้า (V) และค่าการวัดจาก Probe ภายนอก (External Sensor)

 

Data logger, เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิในรถขนส่ง

 

                 ตัวเครื่องสามารถเชื่อมต่อเข้าเครื่อง computer (PC link) ได้โดยตรงไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ โดยเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง PC, Unique boomerang™ Feature สามารถนำข้อมูลมารายงานในรูปแบบ PDF หรือ  Excell เพื่อทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานในรูปตารางหรือกราฟสถิติ สามารถตั้งค่าการทำงานของเครื่องผ่าน Software และส่งคำสั่งการทำงานกลับไปที่เครื่องบันทึกได้ทันที  ตัวเครื่องสามารถกันน้ำและกันฝุ่น (Water and dust proof) ตามมาตราฐาน IP67/IP54 ขึ้นกับแต่ละอุปกรณ์  สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุด 32,000 ตัวอย่าง

 

Data logger, เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิในรถขนส่ง

 

Data logger, เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิในรถขนส่ง

 

Specifications Internal Temp Internal Temp/RH 4 to20 mA 0 to10 V External NTC
Range  -40 to 80 °C Temp: -40 to 80 °C
RH: 5 to 95% 
4 to 20 mA 0 to 10 V -50 to 150 ˚C
Accuracy  0 to 60 ˚C: ±0.3 ˚C
After calibration:
-40 to 0 ˚C: ±0.3 ˚C
60 to 80 ˚C: ±0.3 ˚C
Temp: ±0.3 ˚C
RH: ± 2%
±20 μA   ±5 mV ± 0.3 ˚C
(after calibration
with Fourtec
NTC sensor) 
Resolusion  0.03 °C or better Temp: 0.01 °C
RH: 0.05 %
1 μA (display)
5 μA (software) 
 1 mV (display)
4 mV (software)
0.02 °C or better 
Maximum Load N/A N/A 25 mA, 3V  12 V  N/A 
Dew point  N/A N/A   N/A N/A 
Sampling Memory 8,000 and 32,000 32,000
(16,000 per channel)
32,000
Sampling Rate Once per second / Once every 18 hours  
Dimensions 11 x 3.9 x 2.6 cm. 11 x 3.9 x 3 cm. 14 x 3.9 x 2.6 cm.
Standards Compliance  CE, IP65, EN12830  CE, IP54, EN12830   

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Visitors: 70,255