อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ, Memmert


 

WATERBATH WTB, MADE IN GERMANY
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
(MEMMERT : GERMANY)


Memmert Water bath, Water Bath, Cooling Water Bath, Circulating bath, Shaking water bath

 

WATERBATH WTB, MADE IN GERMANY - เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิที่ทำจาก โลหะสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) ทั้งภายในและภายนอก สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5 oC เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 100 oC โดยสามารถตั้งค่าความแม่นยำ (Setting accuracy) ได้ที่ 0.1 oC ตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมในการทำงานได้สะดวก (Flexible and Modularly expanable) โดยสามารถติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็น (Peltier-Cooling Device - CDP 115) เพื่อควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10 oC ถึง 100 oC , หรือติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อใช้ในการหล่อเย็นหรือหมุนเวียนภายนอกอ่าง (Pump Device - CPM) , หรือติดตั้งอุปกรณ์ในการเขย่าสาร (Shaking Device - SV) เป็นต้น  สามารถเติมปริมาณน้ำมากหรือน้อยได้ตามการใช้งานโดยเติมน้ำให้อยู่ในช่วง MIN-MAX มีขนาดอ่างน้ำให้เลือกตั้งแต่ขนาด 6 ลิตร ถึง 50 ลิตร

   

 

Catalog download

 


อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมสำหรับ WATERBATH WTB

  

Memmert Water bath, Water Bath, Cooling Water Bath Peltier-Cooling Device
(CDP 115)
เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ได้ตั้งแต่ 10 oC ถึง 100 oC
(Cooling water bath)
   
Memmert Water bath, Water Bath, Circulating bath Pump Device
(CPM)
เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการหล่อเย็น
หรือหมุนเวียนภายนอกอ่าง
(Circulating bath)
   
Memmert Water bath, Water Bath, Shaking water bath Shaking Device
(SV)
เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเขย่าสาร
(Shaking water bath)
   
Special Rack for
Shaking Device SV
เป็นอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม
สำหรับเครื่องเขย่าสาร

   
Cover for Memmert Water bath Waterbath Covers
Gable Cover
(ฝาแบบโค้ง)
and
Flat Cover with ring sets
(ฝาแบบเรียบ)
   
Reversible bottom shelfs
เป็นชั้นวางอุปกรณ์ในอ่างน้ำ สามารถเลือกความสูง
ได้ 2 แบบ คือ 30 mm. และ 60 mm.

 

วิธีควบคุมการทำงาน
 

วิธีการตั้งค่าอุณหภูมิ วิธีการตั้งค่าในการใช้งาน
   

 

 

คุณลักษณะของเครื่อง (Specification)

 


    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Visitors: 70,254