เครื่องวัดการหักเหของแสง

 

เครื่องวัดการหักเหของแสงหรือเครื่องวัดความหวาน
(ATAGO : Refractometer)

 

      Refractometer เป็น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดการหักเหของแสง เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งสู่อีกตัวกลางหนึ่ง เช่น จากอากาศสู่น้ำจากน้ำสู่คริสตัล (Crystal) โดยการเคลื่อนที่ดังกล่าวทำให้เกิดความต่างของตัวแปรที่มีผลเช่น มุม ความเร็ว หรือดัชนีหักเหของแสงของตัวกลาง เป็นต้น
      การหักเหของแสง (Refraction) เมื่อนำหลอดๆ หนึ่งจุ่มลงในแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ จะสังเกตเห็นการโค้งงอของหลอด และถ้าน้ำที่มีอยู่ในแก้วมีน้ำตาลละลายอยู่ หลอดก็จะโค้งงอมากขึ้น (ดังรูปด้านล่าง) ปรากฎการณ์นี้เรียกว่า การหักเหของแสง (refraction) Refractometer คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการหักเหของแสงนี้ โดยหลักการทำงานของ Refractometers จะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสาร (เช่นการละลายของน้ำตาลในน้ำ) และจะเพิ่มขึ้รอย่างเป็นสัดส่วนกับความหนาแน่น (เราจะสังเกตุเห็นการงอของหลอดมากขึ้น)

 

 

      Brix (%) Scale - ค่าของ Brix (%) จะแสดงถึงเปอร์เซนต์ความเข้มข้นของปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำ (water solution) ปริมาณของแข็งที่สามารถละลายได้ทั้งหมด (solution solid) คือผลรวมของของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด เช่น น้ำตาล เกลือ โปรตีน กรด เป็นต้น และค่าที่อ่านได้จะออกมาในรูปผลรวมของปริมาณของแข็งทั้งหมด


เราสามารถเลือกใช้ ATAGO Refractometer กับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามช่วง Brix (%) ได้ดังนี้

 

 

 

 POCKET REFRACTOMETER

 

 Atago, Refractometer, salt meter, เครื่องวัดความหวาน
   

 

Atago, Refractometer, salt meter, เครื่องวัดความหวาน Atago, Refractometer, salt meter, เครื่องวัดความหวาน

 

 

 

HAND-HELD REFRACTOMETERS 

 

Atago refractometer, Salt meter

 

MASTER Series

 

Atago, Refractometer, salt meter, เครื่องวัดความหวาน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Visitors: 70,253