อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ, Memmert

 

Water Bath, Oil Bath and Shaking Water Bath
อ่างน้ำหรืออ่างน้ำมันชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์เขย่าสารเคมี

Water Bath, Memmert Water Bath, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

 

Memmert Water Bath, product of German - เป็นอ่างน้ำที่ทำจาก โลหะสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) ทั้งภายในและภายนอก สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5 oC เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 95 oC พร้อม ระบบน้ำเดือด (plus boiling stage) โดยมีค่า Variation ที่ ±0.1 oC และค่า Distribution ที่ ±0.25 oC สามารถติดตั้ง Cooling Unit (CDP 115) เพื่อควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10 oC ถึง 95 oC  มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 7 ลิตร ถึง 45 ลิตร

Catalog download


ระบบควบคุมการทำงานแบบ

Basic Version For WNB Model
 

  

1. Normal operation - หน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิของเครื่อง
2. Delayed swith-on - สามารถตั้งค่าการเปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 0 - 99.59 ชั่วโมง
3. Programmable hold time - สามารถตั้งช่วงเวลาในการทำงานได้ 0 - 99.59 ชั่วโมง
4. Visual alarm - มีสัญญานเตือนกระพริบ เมื่ออุณหภูมิของเครื่องสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้เกิน 10 oC

 

ระบบควบคุมการทำงานแบบ

Excellent Version For Model WNE, WPE, ONE

 

Excellent version - ได้รวมความสามารถที่มีทั้งหมดในรุ่น Basic แต่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้มากขึ้นโดย การตั้งค่าช่วงเวลาในการทำงานนั้นจะเริ่มนับเมื่อเครื่องทำอุณหภูมิถึงค่าที่ตั้งไว้ สามารถ re-calibration ที่ระบบ control ได้ สามารถตั้งค่าเวลาได้ถึง 999 ชั่วโมง และ มีสัญญาณเตือนชนิดเสียงเรียก นอกจากนี้ยังมีข้อดีเพิ่มเติม ดังนี้

1. Electronic overtemperature protection - มีหน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิในการเตือนกรณีเครื่องทำความร้อนสูงกว่าที่กำหนด โดยสามารถตั้งค่าได้ละเอียดถึง 0.1oC
2. Level - มีสัญญาณเตือนทั้งภาพและเสียง เมื่อระดับน้ำต่ำกว่าที่กำหนด พร้อมหยุดการทำงานอัตโนมัติ
3. Audible signals - มีระบบสัญญาณเตือนชนิดเสียง
4. Circulating Pump (WPE 45 only) - มีระบบน้ำหมุนเวียนภายในตัวเครื่องเพื่อกระจายความร้อนได้ทั่วอ่าง
 

 

ระบบควบคุมการทำความเย็น

(Peltier Cooling Unit CDP 115)

 

Peltier Cooling Unit - เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมที่สามารถติดตั้งเข้ากับ Memmert Waterbath ได้ทุกขนาดตั้งแต่
7 - 45 ลิตร เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10 oC ถึง 95 oC  โดยใช้ Peltier Element ในการควบคุมอุณหภูมิ ทำให้ได้อุณหภูมิที่แม่นยำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)

ฝาครอบแบบโค้งและแบบเรียบ เครื่องเขย่าสารเคมี (Shaking Module)
อุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องเขย่าสารเคมี อุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องเขย่าสารเคมี

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Visitors: 31,085