เครื่องชั่งไฟฟ้า A&D

 

เครื่องชั่งไฟฟ้า
(A&D Balance : Japan)


 

Balances & Scales

Micro Analytical Balances, BM Series
ความละเอียด 0.001 mg (1 µg), Catalog download

Micro Analytical Balances, BM Series, A&D Balance

 

Micro Analytical Balances, BM Series, A&D Balance Micro Analytical Balances, BM Series, A&D Balance

 

 

Analytical Semi-Micro Balances, GR Series
ความละเอียด 0.01 mg, Catalog download

 

Analytical Semi-Micro Balances, GR Series, A&D Balance

 

Analytical Semi-Micro Balances, GR Series, A&D Balance Analytical Semi-Micro Balances, GR Series, A&D Balance

 

 

Multi-Functional Precision Balances, GX-A(Internal Cal.), GF-A(External Cal.) Series
ความละเอียด 0.001 g (1 mg) & 0.01 g, Catalog download

 

GX-A Series, GF-A Series, A&D Balance, Precision Balance

 

GX-A Series, GF-A Series, A&D Balance, Precision Balance

 

 

Precision Balances, FZ-i(Internal Cal.), FX-i(External Cal.) Series
ความละเอียด 0.001 g (1 mg) & 0.01 g, Catalog download

 

FX-I Series, FZ-I Series, A&D Balance, Precision Balance

 

 

Compact Precision Balances, EJ Series
ความละเอียด 0.001 g (1 mg), Catalog download

 

Compact Precision Balances, EJ Series, A&D Balance

  

 

Compact Balances, Newton Series, EJ 
ความละเอียด 0.01 g & 0.1 g, Catalog download

 

Compact Balances, Newton Series, EJ Series, A&D Balance

 

 

Compact Scales, HT Series 
ความละเอียด 0.1 g & 1 g, Catalog download

 

Compact Scales, HT Series, A&D Balance

 

 

Water Proof & Dust Proof Balance, IP65

Precision Balances, FX-iWP Series
ความละเอียด 0.001 g (1 mg) & 0.01 g, Catalog download

 

Precision Balances, FX-iWP Series, IP65, Waterproof balance, Dust proof Balance, A&D Balance

 

Precision Balances, FX-iWP Series, IP65, Waterproof balance, Dust proof Balance, A&D Balance

 

 

Dust & Waterproof Digital Scales, TITAN Mini Series, HL-WP
ความละเอียด 0.1 g, 0.5 g & 1 g, Catalog download

 

Titan mini, Waterproof Scale, HL-WP Series, IP65, Waterproof balance, Dust proof Balance, A&D Balance

 

 

 

Dust & Waterproof Digital Scales, TITAN Compact Series, SK-WP
ความละเอียด 0.1 g, 0.5 g & 1 g, Catalog download

 

Titan Compact, Digital Scale, Waterproof Scale, SK-WP Series, IP65, Waterproof balance, Dust proof Balance, A&D Balance

 

Titan Compact, Digital Scale, Waterproof Scale, SK-WP Series, IP65, Waterproof balance, Dust proof Balance, A&D Balance

 

 

Waterproof Checkweighing Scales, SJ-WP, SJ-WP-BT Series
ความละเอียด 0.5 g, 1 g, 2 g & 5 g, Catalog download

 

Checkweightinh Scale, Digital Scale, Waterproof Scale, SJ-WP Series, IP65, Waterproof balance, Dust proof Balance, A&D Balance

 

 

Industrial Balance & Platform Scales

Industrial Balances, GP Series
ความละเอียด 0.1 g, 0.5 g & 1 g, Catalog download

 

Industrial Balances, GP Series, A&D Balance
Industrial Balances, GP Series, A&D Balance

 

 

Platform Scales, FG Series
ความละเอียด 0.1 g, 0.5 g & 1 g, Catalog download

 

Platform Scale, Industrial Balances, FG Series, A&D Balance

 

 

Counting Scales

Counting Scales, FC-SI Series
ความละเอียด 0.001 g to 1 g, Catalog download

 

Counting Scales, FC-SI Series, A&D Balance

 

 

Counting Scales, HC-i Series
ความละเอียด 0.0005 kg to 0.005 kg, Catalog download

 

Counting Scales, HC-i Series, A&D Balance, เครื่องชั่งไฟฟ้า

 

 

Moisture Analyser
MS-70/MX-50/MF-50/ML-50,
Catalog Download

 

Moisture analyser, Moisture Balance, MS-70, MX-50, MF-50, ML-50

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Visitors: 70,254