เครื่องผลิตน้ำความบริสุทธิ์สูง : ELGA

 

เครื่องผลิตน้ำความบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฎิบัติการ
ELGA : Laboratory water purification systems

 

      น้ำประปาหรือน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ จะมีแร่ธาตุ สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ปนอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเราจะนำน้ำแหล่งต่างๆนี้มาใช้งานวิจัยและทดสอบค่าต่างๆ เราจำเป็นที่จะต้องกรองน้ำที่จะนำมาใช้นั้นให้สะอาดด้วยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้น้ำที่เหมาะสมกับงานต่างๆที่จะใช้แตกต่างกันไปโดยทั่วไปเราสามารถจำแนกน้ำออกเป็นชนิดต่างๆ ได้หลายมาตราฐานเช่น

- Clinical and Laboratory Standards Instisute (CLS) - formerly NCCLS

- The International Organization for Standardization (ISO)

- The American society for Testing and Material (ASTM)

- The Pharmacopoeia including USP, EP and JP

 

      เราสามารถแยกชนิดของน้ำบริสุทธิ์ตามมาตราฐาน American society for Testing and Material (ASTM) D1193-06 Standard จะสามารถแยกน้ำบริสุทธิ์ออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 

  Type I* Type II Type III Type IV
Electrical conductivity max.
(µS/cm @ 25oC)
0.056 1.00 0.25 5.0
Electrical resistivity min.
(MegaOhm.cm @ 25oC)
18.0 1.0 4.0 0.2
pH @ 25oC - - - 5.0-8.0
TOC max. (µg/l) 50 50 200 No limit
Sodium max. (µg/l) 1 5 10 50
Silica max. (µg/l) 3 3 500 No limit
Chloride max. (µg/l) 1 5 10 50

 

      ELGA ได้ออกแบบและผลิตเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ โดยใช้เทคโนโลยีในการกรองรูปแบบต่างๆ เช่น การกรองเบื้องต้น (Pretreatment), ระบบ Reverse osmosis, ระบบ Ion exchange, ระบบ Photooxidation และ กระบวนการ filtration โดยใช้ membrane ขนาดต่างๆกัน มารวมกันเป็นกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยแบ่งรุ่นของเครื่องออกตามประเภทของน้ำบริสุทธิ์ที่จะใช้ดังต่อไปนี้ 

 

 

Our Awards 

 

The Range

เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สูง, Ultrapure water, Type I Water, DI Water, RO Water


 

Water Quality : TYPE I เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงที่สุด มีแร่ธาตุในน้ำน้อยมาก มีค่าความบริสุทธิ์เทียบได้กับน้ำกลั่น 3 ครั้ง มีค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Electricity Resistivity) ที่ 18.2 Megaohm.cm at 25 oC เหมาะสำหรับงานทางด้าน ICPMS, Molecular biology techniques, Ultra trace analysis, HPLC, Electrochemistry, Quanlitative analysis เป็นต้น 

 

 

PURELAB Chorus 1  Life Science | Analytical Science | Genetic Science
Type I+ Water , 18.2 Megaohmn.cm

  

  เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สูง, Ultrapure water, Type I Water
 • Delivering the ultimate in water purity for absolute confidence in your results
 • When you require the ultimate in water purity, PURELAB Chorus 1 provides the perfect solution. Consistently delivering water purity of 18.2 Megaohmn-cm (Type I+/I) and underpinned by the advanced PureSure deionization system
 • Advanced PureSure Deionization
 • Fully Recirculating
 • Real-time TOC Monitoring
 • Integrated Filtration
 • Full Spectrum UV Treatment
 • Data capture via USB

  

PURELAB Chorus 1   Model Life Science Analytical Science Genetic Science
Dispense Flowrate Up to 2 L/min Up to 2 L/min Up to 2 L/min
Inorganics(resistivity@25oC
(Megaohm-cm)
18.2 18.2 18.2
Organics(TOC)-typical 1-3 ppb 1-3 ppb 3-10 ppb
Bacteria-typical
(CFU/ml)
<0.1 <0.1 <0.1
RNase (With POU filter fitted) <0.002 ng/ml <0.002 ng/ml <0.002 ng/ml
DNase (With POU filter fitted) <20 pg/ml <20 pg/ml <20 pg/ml

 

Halo Dispense Solutions

 

  เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สูง, Ultrapure water, Type I Water, RO Water
 • Halo Glow - The unique glow changes colour and flashes alerting you to changes in system performance.
 • Clear Display - Prioritized information displayed at all times (system status, TOC, alarm) for absolute confidence as you dispense.
 
 • Flexible Dispensing - Variable flow, Auto-volume dispense, Hands free, Locked dispense, Hand-held dispensing
 • Multiple Positioning - Position the dispenser independent from the water purification system. Optimize your lab space.
 
 • Real-Time TOC monitoring - Water purity is monitored right up to the point of use for complete peace of mind with real-time TOC monitoring for critical applications.

 

PURELAB Chorus 1  Complete
Type I Water , 18.2 Megaohmn.cm
 

  

  เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สูง, Type I Water,DI Water, RO Water
 • One complete solution for the laboratory
 • PURELAB Chorus 1 Complete provides a complete solution from tap to ultrapure water direct from a potable water supply, and is ideal for laboratories needing up to 100 liters of 18.2 M?.cm ultrapure water.
 • Fully Recirculating
 • ELGA Biofilter (optional)
 • Single System Solution
 • Easy Access
 • Space Saving Design
 • Data capture via USB

  

PURELAB Chorus Complete 10 L/hr 20 L/hr
Dispense Flowrate > 1.5 L/min > 1.5 L/min
Inorganics(resistivity@25oC
(Megaohm.cm)
18.2 18.2
Total organic carbon (TOC) < 10 ppb < 10 ppb
Bacteria-typical
(CFU/ml)
<0.1 <0.1
RNase (With POU filter fitted) <0.002 ng/ml <0.002 ng/ml
DNase (With POU filter fitted) <20 pg/ml <20 pg/ml

 

PURELAB flex
Type I Water , 18.2 Megaohmn.cm

 

  เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สูง, Type I Water,DI Water, RO Water
 • PURELAB flex 3 delivers type I ultrapure water direct from portable tap water
 • Ergonomic handset design for ease of use
 • Real Time TOC monitoring for critical analytical application (PURELAB flex 2,3 & 4)
 • Flexible dispensing options:
   - Variable flow - drop by drop or up to 2 Liters per minute
   - Autovolume dispense from 50 ml. to 60 Liters
   - Locked dispense for glassware filling

 

PURELAB flex
model
PURELAB
flex 1
PURELAB
flex 2
PURELAB
flex 3
PURELAB
flex 4
Daily Volume >10 Liters >10 Liters >10 Liters >10 Liters
Inorganics (resistivity@25oC)
(Megaohm.cm)
As per
feedwater
18.2 18.2 18.2
Organics(TOC)-typical Dependant on
feedwater
<5ppb <5ppb <5ppb
Bacteria-typical <1 CFU/10ml <1 CFU/10ml <1 CFU/10ml <1 CFU/10ml
Endotoxin N/A <0.001 EU/ml <0.001 EU/ml <0.001 EU/ml
DNase N/A <20 pg/ml <20 pg/ml <20 pg/ml
RNase N/A <0.002 ng/ml <0.002 ng/ml <0.002 ng/ml

 

Water Quality : TYPE II เป็นน้ำบริสุทธิ์ที่นิยมใช้ในห้องปฎิบัติการ (General Laboratory Grade) มากที่สุด มีค่าความบริสุทธิ์เทียบได้กับน้ำกลั่น 2 ครั้ง มีค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Electricity Resistivity) ที่ 1-15 Megaohm.cm at 25 oC เหมาะสำหรับงานทางด้าน AAS(Atomic Absorption Spectrophotometer), Buffer and media preparation, Electrophysiology, General chemistry, Glassware washing/rinsing, Feed to ultrapure water systems, Microbiological analysis, Water analysis,  Sample dilution and reagent preparation เป็นต้น 


PURELAB 
Chorus 2+  (RO/DI/UV)
Type II+ Water ,  >15 Megaohmn.cm  

 

  เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์, Type II Water,DI Water, RO Water
 • One complete solution for the laboratory
 • PURELAB Chorus 2+ (RO/DI/UV) provides tap to 15 Megaohm.cm pure water for laboratories requiring up to100 liters per day and is able to fully recirculate to maintain 15 Megaohm.cm
 • Fully Recirculating
 • Configuration - Ability to configure multiple systems to increase flowrate and save space through stackable solutions that can be wall mounted, on or under the bench.
 • Simplicity
 • Data capture via USB
 • Dispense - Choose from three different Halo Dispense solutions to allow additional dispense points

 

PURELAB Chorus 2+  (RO/DI/UV) 10 L/hr 20 L/hr
Nominal daily output 240 L/day 480 L/day
Inorganics @25oC
(Megaohm.cm)
1 to >15 1 to >15
Organic (MW>200 Dalton) >99% rejection >99% rejection
Total organic carbon (TOC) < 30 ppb < 30 ppb
Bacteria-typical
(CFU/ml)
< 0.1 < 0.1
PH Effectively neutral Effectively neutral
Partical >99% rejection >99% rejection

 

STORAGE Reservoirs 

 

 
 • Our unique range of storage solutions are designed to maintain optimum purity of stored water and provide effective protection against airborne contaminants.
 • Multiple positioning
 • Polyethylene construction
 • Dispense tap
 • Advanced vent filtration
 • Auto fill
 • Hygienic Overflow
 • Easy display

 

PURELAB Chorus 2   (RO/DI)
Type II Water ,  10 Megaohmn.cm  

 

  เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์, Type II Water,DI Water, RO Water
 • Reliable delivery of Type II water purity
 • When Type II water is all you need, then PURELAB Chorus 2 (RO/DI) is the reliable solution with the flexibility tosuit your requirements.
 • Range of storage reservoirs designed to maintain optimum purity of stored purified water in a choice of15, 30, 60 and 100 liter capacities.
 • Deionization - The Reverse Osmosis feed contains optimized resin mixes to maximize consumables capacity.
 • Simplicity - Simple to install, operate and maintain with a clear indication of water purity
 • Economical - Optional CO2 removal from the purified water (post RO) increasing the life of downstream consumables.
 • Modular - Multiple PURELAB Chorus 2 units can feed into one reservoir and systems can be expanded post-installation.

 

PURELAB Chorus 2  (RO/DI) 10 L/hr 20 L/hr
Nominal daily output 240 L/day 480 L/day
Inorganics @25oC
(Megaohm.cm)
1 to >10 1 to >10
Organic (MW>200 Dalton)  >99% rejection >99% rejection
Total organic carbon (TOC) < 30 ppb < 30 ppb
Bacteria-typical
(CFU/ml)
< 5 < 5
PH Effectively neutral Effectively neutral
Partical >99% rejection >99% rejection

 

Micra , General Laboratory  (RO/DI)
Type II Water ,  >2 (Typically > 10 Megaohmn.cm) 

 

  เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์, Type II Water,DI Water, RO Water
 • Delivers single distilled purity or better from a potable mains water supply
 • Provides up to 25 liters of pure water per day for general laboratory use
 • Autofill reservoir function ensures a continual supply of purified water
 • User selectable status / alarm indicator monitors water purity accurately and easily
 • Lower energy consumption. Typically 90% lower than a typical water still

 

Model  Micra
Delivery flow rate-maximum Up to 8 L/hr
Inorganics (resistivity@25oC) >2 (Typically > 10 Megaohm-cm)
Organics(TOC)-typical <50 ppb
PH Effectively neutral

 

Water Quality : TYPE III เป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ผลิตจากระบบ Reverse Osmosis เพียงกระบวนการเดียว มีค่าความบริสุทธิ์เทียบได้กับน้ำกลั่น 1 ครั้ง มีค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Electricity Resistivity) ที่น้อยกว่า 1 Megaohm-cm at 25 oC เหมาะสำหรับงานทางด้าน Autoclave feed, Feed to ultrapure water systems, Hydroponics, Plant growth cabinets, Steam Generators, Sterilizer feed  เป็นต้น  

 
PURELAB Chorus 3   (RO)
Type III Water ,  RO Water

 

  เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์, Type III Water, RO Water
 • Reliable delivery of Type III water purity
 • When general laboratory grade water is all you need, then PURELAB Chorus 3 is the reliable solution with the flexibility to suit your requirements.
 • Range of storage reservoirs designed to maintain optimum purity of stored purified water in a choice of 15, 30, 60 and 100 liter capacities.
 • Configuration - Ability to configure multiple systems to increase flow rate.
 • Simplicity - Simple to install, operate and maintain with a clear indication of water purity.
 • Auto Rinse - Maintains purity of water during periods of low use.
 • Modular - Multiple PURELAB Chorus 3 units can feed into one reservoir and systems can be expanded postinstallation. As such, the cost of future upgrades is minimized. Duplex systems also guarantee maximum uptime.

 

PURELAB Chorus 3  (RO) 10 L/hr 20 L/hr 30 L/hr
Nominal daily output 240 L/day 480 L/day 720 L/day
Inorganics @25oC >95% rejection >95% rejection >95% rejection
Organic (MW>200 Dalton) >95% rejection >95% rejection >95% rejection
Total organic carbon (TOC) < 50 ppb < 50 ppb < 50 ppb
Bacteria-typical
(CFU/ml)
< 50 < 50 < 50
PH Effectively neutral Effectively neutral Effectively neutral
Partical >99% rejection >99% rejection >99% rejection

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

Visitors: 70,254