สายยางทนเคมีทนความร้อน


TYGON®  application specific tubing

 

 

Performance........Quality........Innovation

 

LABORATORY & INDUSTRIAL TUBING

 

Tygon Tubing, สายยางทนเคมี, Tygon E-3603, สายยางเก็บอากาศ Tygon Tubing, สายยางทนเคมี Tygon Tubing, สายยางทนเคมี
 TYGON S3™ E-3603 :
Non-DEHP Tubing for Laboratory, Food & Beverage
and Vacuum Applications
Catalog download
TYGON® 2375 :
Ultra Chemical Resistant Tubing
for Chemical Transfer applications
Catalog download
TYGON® 2475 :
Plasticizer Free Thermoplastic Tubing
for lower extractables and ultra smooth
Catalog download
     
Tygon Tubing, สายยางทนเคมี Tygon Tubing, สายยางทนเคมี, Peristaltic pump Tubing, Tygon E-LFL Tygon Tubing, สายยางทนเคมี, Peristaltic pump Tubing, pharmed tubing
VERSILON™ 2001 :
Plasticizer-Free Chemical
Resistance Pump Tubing

Catalog download
TYGON S3™ E-LFL :
Peristaltic Pump Tubing for 
Food and Beverage Dispensing
Catalog download
PharMed® BPT :
Biocompatible Peristaltic Pump Tubing
Simplifies Cleaning and Sterilization
Catalog download
     
Tygon Tubing, สายยางทนเคมี, Peristaltic pump Tubing, Norprene Tubing Tygon Tubing, สายยางทนเคมี, Peristaltic pump Tubing, Norprene food Tygon Tubing, สายยางทนเคมี, Peristaltic pump Tubing, สายยางทนน้ำมัน
TYGON® A-60-G :
High-performance Chemical Dispensing
Alternative to Rubber Tubing 

Catalog download
TYGON® A-60-F, A-60-F IB :
Long-Life, Temperature-Resistance Tubing 
For Food and Beverage Dispensing
Catalog download
TYGON® F-4040-A :
High-performance Fuel and
Lubricant Tubing for small engines

Catalog download
     
Tygon Tubing, สายยางทนเคมี, Peristaltic pump Tubing, Viton tubing Tygon Tubing, สายยางทนเคมี Tygon Tubing, สายยางทนเคมี
VERSILON™ F-5500-A :
Pumpable Dry Cleaning Fluid Line
& Solvent Recovery Tubing

Catalog download
VERSILON™ R-3400 :
UV-Resistance Acid Tranfer Tubing
Versatility in Chemical Resistance
Catalog download
VERSILON™ SE-200 :
Plasticizer-Free Chemical
Inert Transfer Tubing

Catalog download

 

BIOPHARMACEUTICAL TUBING

 

Tygon Tubing, สายยางทนความร้อน, Peristaltic pump Tubing, silicone tubing, สายยางซิลิโคน, Versilon tubing Tygon Tubing, สายยางทนความร้อน, Peristaltic pump Tubing, silicone tubing, สายยางซิลิโคน, Versilon tubing Tygon Tubing, สายยางทนความร้อน, สายยางทนแรงดันสูง, silicone tubing, สายยางซิลิโคน
VERSILON™ SPX-50 :
High-Strength Silicone Tubing
NSF-51, FDA 21 CFR PART 177.2600
Catalog download
TYGON® 3350 :
Sanitary Silicone Tubing
Ultra-Smooth Inner Surface 

Catalog download
TYGON® SPT-3370 IB :
Tubing For Food and Beverage 
Transfer Under Pressure
Catalog download 
     
Tygon Tubing, สายยางทนความร้อน, สายยางทางการแพทย์, silicone tubing, สายยางซิลิโคน Tygon Tubing, สายยางทนความร้อน, สายยางทางการแพทย์, silicone tubing, สายยางซิลิโคน Tygon Tubing, สายยางทนความร้อน, Peristaltic pump Tubing, pharmed tubing
TYGON® ND 100-65 Tubing :
for Medical Device Manufacturers
Meets USP <88>, Plastic Class VI Criteria
Catalog download
TYGON® ND 100-80 Tubing :
Medical Tubing, non-DEHP tubing
Compatible with blood, REACH compliant
Catalog download
PharMed® BPT :
Biocompatible Peristaltic Pump Tubing
Simplifies Cleaning and Sterilization
Catalog download

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Visitors: 69,438