ปั๊มรีดท่อสายยาง


ปั๊มชนิดรีดท่อสายยาง

(Peristaltic Pump, Tubing pump)

 

 

 

Peristaltic Pump (Tubing Pump)  เป็นปั๊มชนิดรีดท่อสายยางที่นิยมนำไปใช้กับงานผลิตหรืองานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานผลิตยา อุตสาหกรรมเคมี และงานบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นปั๊มสะอาด ของเหลว(Sample) จะไหลอยู่ในสายยางที่ถูกผลักโดยลูกกลิ้งบีบไปบนสายยางเพื่อผลักของเหลว(Sample)ให้เคลื่อนที่ไป ทำให้ไม่มีชิ้นส่วนใดของปั๊มที่จะสัมผัสกับของเหลว(Sample) ในสายยางเลย(No contaminate) สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งค่าอัตราการไหล(flowrate) และค่าปริมาตร(Volumn) ที่ต้องการได้อย่างเที่ยงตรง(Precision) สามารถใช้ตวงปริมาตรเท่าๆกัน โดยการตั้งค่าเวลาให้เครื่องทำงานซ้ำๆได้ เช่น ให้เติมน้ำเชื่อม 50 ml. ในกระป๋อง 20 ใบ โดยเว้นระยะเวลาห่างกันกระป๋องละ 10 วินาที เป็นต้น สามารถเลือกชนิดของสายยางที่นำมาใช้ได้เหมาะสมกับของเหลว(Sample) ที่จะไม่ทำปฎิกิริยากับของเหลวในสายยางนั้นได้หลายรูปแบบ เช่น สายยางทนสารเคมี สายยางทนความร้อน เป็นต้น


วิธีการทำงานของ
Peristaltic pump (Tubing pump)

 

 

 

 

Peristaltic pump จะทำงานโดยการหมุนตัว roller ไปกดที่สายยางแล้วกดเอาของเหลวให้เคลื่อนที่ไปตาม roller โดยสายยางจะอยู่ที่เดิม ดังนั้นเมื่อหมุน roller ไปเรื่อยๆ ของเหลว(Sample) ก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องสัมผัส roller โดยตรง ทำให้ของเหลว(Sample) สะอาดและปลอดภัยอยู่ในสายยาง ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ของ ของเหลว(Sample) ขึ้นกับ จำนวนของ roller ที่ใช้ในการหมุนยิ่งมากก็จะมีความแม่นยำมาก และขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อสายยาง (Inside Diameter)

 

Peristaltic Pump สามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็นส่วนๆ ได้ดังนี้

 

   

  วิธีในการเลือกองค์ประกอบของ Peristaltic Pump

  1) เลือกชนิดของ Drive ให้เหมาะกับลักษณะของงานที่ต้องการ เช่น 
      - ควบคุมการทำงานเป็นอัตราการไหล(Flow rate), จะใช้อัตราการไหลกี่ ml./min.
      - ควบคุมการทำงานเป็นปริมาตร(Volume)หรือใช้ในการตวงของเหลว(Sample) เป็น ml.
        เช่น ตวงของเหลว(Sample) 20 ml. จำนวน 50 ขวดในเวลา 3 นาที เป็นต้น  

  2) เลือกชนิดของ Pump Head เช่นจะใช้กับสายยางกี่เส้น, ใช้ Flow rate เท่าไรในแต่ละเส้น

  3) เลือกชนิดของสายยาง(Tubing) เช่นเลือกสายยางที่ไม่ทำปฏิกิริยากับของเหลว(Sample) ที่จะใช้งาน

 

 

 Peristaltic pump, Masterflex pump   Peristaltic pump, Longer pump   Peristaltic pump, Shenchen pump, Lab S3
  Masterflex pump, Peristaltic pump
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Longer pump, Peristaltic pump
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Shenchen pump, Peristaltic pump
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Visitors: 69,438