เกี่ยวกับเรา            บริษัท คัฝเวอร์ซายน์ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศและภายในประเทศ สำหรับ ห้องปฏิบัติการ ในโรงงานอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล และ ศูนย์วิจัยต่างๆ  โดยสินค้าที่นำเข้าจะเป็นสินค้าในกลุ่ม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific equipment), ปั๊มรีดท่อและสายยางทนเคมี (Peristaltic pump and Chemical Tubing), เครื่องแก้วและพลาสติกแวร์ที่ใช้ในห้องปฎิบัติการ (Glassware and Plasticware for Laboratory), สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ (Chemical and Media for Laboratory) มีทีมบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงและดูแลสินค้าตลอดระยะเวลารับประกันและหลังระยะเวลารับประกัน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าได้อย่างมั่นใจ
         ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่นำเข้าจากทางยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน โดยมียี่ห้อต่างๆ ดังต่อไปนี้   

Visitors: 69,438