ReadyPlanet.com
dot
สินค้าแนะนำ
dot
bulletเครื่องชั่งไฟฟ้า
bulletเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
bulletตู้ปลอดเชื้อ
bulletอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ LAUDA
bulletเครื่องกวนและผสมสารละลาย
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อ
bulletเพอรีสทอลติกปั๊ม - Masterflex
bulletเพอรีสทอลติกปั๊ม - ลองเกอร์ปั๊ม
bulletเพอริสตอลติกปั๊ม - เซิ้นเจิ้นปั๊ม
bulletสายยางทนสารเคมี ทนความร้อน
dot
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
dot
bulletเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
bulletไมโครปิเปตและเครื่องดูดสารละลาย
bulletเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
bulletอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Memmert
bulletตู้อบความร้อนและตู้บ่มอุณหภูมิ
bulletตู้ควบคุมอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็น
bulletเครื่องวัดความหวาน
bulletเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
bulletเครื่องตีบดผสมอาหาร
bulletหม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบพกพา
bulletชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบชุดคิทส์
dot
สารเคมี
dot
bulletสารเคมีในห้องทดลอง
bulletอาหารเลี้ยงเชื้อ, media
dot
อุปกรณ์ในห้องทดลอง
dot
bulletพลาสติกแวร์ในห้องทดลอง
bulletเครื่องแก้วในห้องทดลอง
bulletผลิตภัณฑ์เซรามิก