ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สินค้าแนะนำ
dot
bulletเครื่องชั่งไฟฟ้า
bulletเครื่องกวนและผสมสารละลาย
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อ
bulletเพอรีสทอลติกปั๊ม-ปั๊มชนิดรีดท่อ
bulletเพอริสตอลติกปั๊ม - เซิ้นเจิ้นปั๊ม
bulletเพอรีสทอลติกปั๊ม - ลองเกอร์ปั๊ม
bulletสายยางทนสารเคมี สายยางทนความร้อน
dot
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
dot
bulletเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
bulletเครื่องวัดความหวาน และ การหักเหของแสง
bulletตู้ควบคุมอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็น
bulletเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
bulletเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
bulletเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
bulletอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
bulletตู้อบความร้อนและตู้บ่มอุณหภูมิ
bulletหม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบพกพา
bulletชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบชุดคิทส์
dot
สารเคมี
dot
bulletสารเคมีในห้องทดลอง
bulletอาหารเลี้ยงเชื้อ, media
dot
อุปกรณ์ในห้องทดลอง
dot
bulletพลาสติกแวร์ในห้องทดลอง
bulletเครื่องแก้วในห้องทดลอง
bulletผลิตภัณฑ์เซรามิกรหัสไม่ถูกต้อง
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Coverscience Co.,Ltd.
1470 Rama 4 Road KhlongToey Bangkok Thailand. 10110
Tel. 0-2350-2563, 0-2249-5612 Fax : 0-2350-2564
email : coverscience@gmail.com
www.coverscience.biz