ReadyPlanet.com
dot
สินค้าแนะนำ
dot
bulletเครื่องชั่งไฟฟ้า
bulletเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
bulletตู้ปลอดเชื้อ
bulletอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ LAUDA
bulletเครื่องกวนและผสมสารละลาย
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อ
bulletเพอรีสทอลติกปั๊ม - Masterflex
bulletเพอรีสทอลติกปั๊ม - ลองเกอร์ปั๊ม
bulletเพอริสตอลติกปั๊ม - เซิ้นเจิ้นปั๊ม
bulletสายยางทนสารเคมี ทนความร้อน
dot
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
dot
bulletเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
bulletไมโครปิเปตและเครื่องดูดสารละลาย
bulletเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
bulletอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Memmert
bulletตู้อบความร้อนและตู้บ่มอุณหภูมิ
bulletตู้ควบคุมอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็น
bulletเครื่องวัดความหวาน
bulletเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
bulletเครื่องตีบดผสมอาหาร
bulletหม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบพกพา
bulletชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบชุดคิทส์
dot
สารเคมี
dot
bulletสารเคมีในห้องทดลอง
bulletอาหารเลี้ยงเชื้อ, media
dot
อุปกรณ์ในห้องทดลอง
dot
bulletพลาสติกแวร์ในห้องทดลอง
bulletเครื่องแก้วในห้องทดลอง
bulletผลิตภัณฑ์เซรามิก
Elga - เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์, Laboratory water purification system article

                                                              


เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฎิบัติการ
ELGA : Laboratory water purification systems

          

               น้ำประปาหรือน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ จะมีแร่ธาตุ สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ปนอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเราจะนำน้ำแหล่งต่างๆนี้มาใช้งานวิจัยและทดสอบค่าต่างๆ เราจำเป็นที่จะต้องกรองน้ำที่จะนำมาใช้นั้นให้สะอาดด้วยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้น้ำที่เหมาะสมกับงานต่างๆที่จะใช้แตกต่างกันไปโดยทั่วไปเราสามารถจำแนกน้ำออกเป็นชนิดต่างๆ ได้หลายมาตราฐานเช่น

- Clinical and Laboratory Standards Instisute (CLS) - formerly NCCLS

- The International Organization for Standardization (ISO)

- The American society for Testing and Material (ASTM)

- The Pharmacopoeia including USP, EP and JP


               เราสามารถแยกชนิดของน้ำบริสุทธิ์ตามมาตราฐาน American society for Testing and Material (ASTM) D1193-06 Standard จะสามารถแยกน้ำบริสุทธิ์ออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
 
 
  Type I* Type II Type III Type IV
 Electrical conductivity max.
 (µS/cm @ 25oC)
0.056 1.0 0.25 5.0
 Electrical resistivity min.
 (MegaOhm-cm @ 25oC)
18.0 1.0 4.0 0.2
 pH @ 25oC - - - 5.0-8.0
 TOC max. (µg/l) 50 50 200 No limit
 Sodium max. (µg/l)

1

5 10 50
 Silica max. (µg/l) 3 3 500 No limit
 Chloride max. (µg/l) 1 5 10 50
 

               ELGA ได้ออกแบบและผลิตเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ โดยใช้เทคโนโลยีในการกรองรูปแบบต่างๆ เช่น การกรองเบื้องต้น (Pretreatment), ระบบ Reverse osmosis, ระบบ Ion exchange, ระบบ Photooxidation และ กระบวนการ filtration โดยใช้ membrane ขนาดต่างๆกัน มารวมกันเป็นกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยแบ่งรุ่นของเครื่องออกตามประเภทของน้ำบริสุทธิ์ที่จะใช้ดังต่อไปนี้

  

Water Quality : TYPE I เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงที่สุด มีแร่ธาตุในน้ำน้อยมาก มีค่าความบริสุทธิ์เทียบได้กับน้ำกลั่น 3 ครั้ง มีค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Electricity Resistivity) ที่ 18.2 Megaohm-cm at 25 oC เหมาะสำหรับงานทางด้าน ICPMS, Molecular biology techniques, Ultra trace analysis, HPLC, Electrochemistry, Quanlitative analysis เป็นต้น

 
PURELAB Ultra Analytic, Ionic & Scientific, Ultra Genetic & Bioscience

 
 • Purity beyond 18.2 Megaohm-cm with unique PureSure system
 • Unique Volumetric Profile Dispense facility for easy recording, replication and speedy dispensing of multiple set volumes
 • Real Time TOC monitoring on the PURELAB Ultra Analytical and Genetic
 • Full spectrum UV lamp for low microbial and organic specification
 • Sensitive electronic dispense offer accurate flow control from single droplets up to 2 liters/min
 
 
PURELAB Ultra Model Analytic Ionic Scientific Genetic Bioscience
Inorganics(resistivity@25oC
(Megaohm-cm)
18.2  18.2 18.2 18.2 18.2
Organics(TOC)-typical 1-2 ppb 3-10 ppb 3-10 ppb 1-3 ppb 3-10 ppb
Bacteria-typical
(CFU/ml)
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
RNase and DNase - - - Removed Removed
Endotoxin - - - <0.001 EU/ml <0.001 EU/ml

 

PURELAB flex

 
 • PURELAB flex 3 delivers type I ultrapure water direct from portable tap water
 • Ergonomic handset design for ease of use
 • Real Time TOC monitoring for critical analytical application (PURELAB flex 2,3 & 4)
 • Flexible dispensing options:
   - Variable flow - drop by drop or up to 2 Liters          per minute
   - Autovolume dispense from 50 ml. to 60 Liters
   - Locked dispense for glassware filling

 

PURELAB flex
model

PURELAB
flex 1

PURELAB
flex 2

PURELAB
flex 3

PURELAB
flex 4

Daily Volume >10 Liters >10 Liters >10 Liters >10 Liters

Inorganics (resistivity@25oC)
(Megaohm-cm)

As per
feedwater

18.2 18.2 18.2
Organics(TOC)-typical Dependant on
feedwater
<5ppb <5ppb <5ppb
Bacteria-typical <1 CFU/10ml <1 CFU/10ml <1 CFU/10ml <1 CFU/10ml
Endotoxin N/A <0.001 EU/ml <0.001 EU/ml <0.001 EU/ml
DNase N/A <20 pg/ml <20 pg/ml <20 pg/ml
RNase N/A <0.002 ng/ml <0.002 ng/ml <0.002 ng/ml

 

PURELAB Option-Q
 
 
 • The cost-effective choice for Laboratories requiring ultrapure water direct from a portable supply at a make-up rate of 15 liters per hour
 • Dispense flow-rates of up to 1 Liter per minute of 18.2 Megaohm-cm water
 • Recirculation of purified water through DV25 Docking Vessel or reservoir to maintain consistent peak water quality
 • Optional Elga Biofilter-when fitted to the Option-Q produces water which is free from biologically active impurities.
 
 
PURELAB Option-Q model (L/hr) 7/15 When fitted with
ELGA Biofilter
Inorganics (resistivity@25oC) 18.2 Megaohm-cm 18.2 Megaohm-cm
Organics(TOC)-typical 1-3 ppb 1-3 ppb
Bacteria-typical <1 CFU/ml <0.1 CFU/ml
Endotoxin - <0.001 EU/ml
DNase - <0.002 ng/ml
RNase - <20 pg/ml
 
 
 
Water Quality : TYPE II เป็นน้ำบริสุทธิ์ที่นิยมใช้ในห้องปฎิบัติการ (General Laboratory Grade) มากที่สุด มีค่าความบริสุทธิ์เทียบได้กับน้ำกลั่น 2 ครั้ง มีค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Electricity Resistivity) ที่ 1-15 Megaohm-cm at 25 oเหมาะสำหรับงานทางด้าน AAS(Atomic Absorption Spectrophotometer), Buffer and media preparation, Electrophysiology, General chemistry, Glassware washing/rinsing, Feed to ultrapure water systems, Microbiological analysis, Water analysis,  Sample dilution and reagent preparation เป็นต้น
 
 
 
PURELAB Option-R
 
 • The Poppular choice for everyday laboratory work, with flow rates from 7 to 60 liters per hour
 • Multiple Purification technologies (Pretreatment, Reverse osmosis, Ion exchange, Photooxidation and Optional 0.2um filtration) in combination with a recirculation feature producing
  high-quality general laboratory grade water of double distillate quality or better
 
 
PURELAB Option-R model (L/hr) 7/15 30/60
Inorganics (resistivity@25oC) 10->15 Megaohm-cm 5->15 Megaohm-cm
Organics(TOC)-typical <20 ppb <20 ppb
Bacteria-typical <1 CFU/ml <1 CFU/ml
 
 
PURELAB Pulse
 
 • Incorporates patented 'Pulse Technology' using Electrodeionization (EDI) to provide a constant supply of high purity water at minimal runnimg costs
 • Unique integral recirculation ensures optimum water quality at point of dispense
 • Improved laboratory productivity-longer periods between sanitization and quick and easy replacement of consumables reduces maintenance time
 
 
PURELAB Pulse model  Pulse 1 Pulse 2
Inorganics (resistivity@25oC) 10->15 Megaohm-cm 5->15 Megaohm-cm
Organics(TOC)-typical <20 ppb <20 ppb
Bacteria-typical <1 CFU/ml <1 CFU/ml
Flow rate up to 10 liters/hr up to 20 liters/hr
 
 
PURELAB Option-S
 
 • The Ideal system for the busy laboratory, with flow rates from 7 to 60 liters per hour
 • Multiple Purification technologies (Pretreatment, Reverse osmosis, Ion exchange) in combination produce general laboratory grade water of single distilled quality or better
   
 
 
PURELAB Option-S model (L/hr) 7/15 30/60
Inorganics (resistivity@25oC) 1->10 Megaohm-cm 1->15 Megaohm-cm
Organics(TOC)-typical <30 ppb <50 ppb
Bacteria-typical n/a <1 CFU/ml
 
 
Micra
 
 • Delivers single distilled purity or better from a potable mains water supply
 • Provides up to 25 liters of pure water per day for general laboratory use
 • Autofill reservoir function ensures a continual supply of purified water
 • User selectable status / alarm indicator monitors water purity accurately and easily
 • Lower energy consumption. Typically 90% lower than a typical water still
 
Model  Micra
Delivery flow rate-maximum Up to 8 L/hr
Inorganics (resistivity@25oC) >2 (Typically > 10 Megaohm-cm
Organics(TOC)-typical <50 ppb
pH Effectively neutral
 
 
Water Quality : TYPE III เป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ผลิตจากระบบ Reverse Osmosis เพียงกระบวนการเดียว มีค่าความบริสุทธิ์เทียบได้กับน้ำกลั่น 1 ครั้ง มีค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Electricity Resistivity) ที่น้อยกว่า 1 Megaohm-cm at 25 oC เหมาะสำหรับงานทางด้าน Autoclave feed, Feed to ultrapure water systems, Hydroponics, Plant growth cabinets, Steam Generators, Sterilizer feed  เป็นต้น  
 

PURELAB Prima

 
 • PURELAB Prima systems Purify water by renerse osmosis-ideal for general-purpose applications in the laboratory, and as a feed to orther ELGA water purification system
 • A choice of models to sult your needs providing from 7 to 120 liters per hour
 
  
PURELAB Prima model (L/hr) 7/15/30/60/90/120
Inorganics (resistivity@25oC) Up to 98% rejection
Organics(TOC)-typical <100 ppb
Bacteria-typical <5 CFU/ml
 
 
 
 Scientific Equipment

Microlit - Dispenser, Pipette Filling Device, Micro-pipettes, Multichannel Micro-pipettes
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ - pH Meter, Conductivity Meter article
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ, Water Bath, Shaking Water Bath, Cooled Bath article
Memmert - Oven & Incubator article
Thermostatically Controlled Cabinets - ตู้ควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิตอล article
เครื่องวัดความหวานหรือเครื่องวัดค่าดัชนีหักเหของแสงในสารละลาย, Refractometer article
Interscience - BagMixer Lab blenders, Stomacher(เครื่องตีบดผสมอาหาร)
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
Autoclave - Portable Sterilizers , All-American article
ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบชุดคิทส์