ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สินค้าแนะนำ
dot
bulletเครื่องชั่งไฟฟ้า
bulletเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
bulletตู้ปลอดเชื้อ
bulletอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ LAUDA
bulletเครื่องกวนและผสมสารละลาย
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อ
bulletเพอรีสทอลติกปั๊ม - Masterflex
bulletเพอรีสทอลติกปั๊ม - ลองเกอร์ปั๊ม
bulletเพอริสตอลติกปั๊ม - เซิ้นเจิ้นปั๊ม
bulletสายยางทนสารเคมี ทนความร้อน
dot
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
dot
bulletเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
bulletไมโครปิเปตและเครื่องดูดสารละลาย
bulletเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
bulletอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Memmert
bulletตู้อบความร้อนและตู้บ่มอุณหภูมิ
bulletตู้ควบคุมอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็น
bulletเครื่องวัดความหวาน
bulletเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
bulletเครื่องตีบดผสมอาหาร
bulletหม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบพกพา
bulletชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบชุดคิทส์
dot
สารเคมี
dot
bulletสารเคมีในห้องทดลอง
bulletอาหารเลี้ยงเชื้อ, media
dot
อุปกรณ์ในห้องทดลอง
dot
bulletพลาสติกแวร์ในห้องทดลอง
bulletเครื่องแก้วในห้องทดลอง
bulletผลิตภัณฑ์เซรามิก
Umonium - นวัตกรรมใหม่ในการฆ่าเชื้อโรค article

                                                   

 

UMONIUM38 ® นวัตกรรมใหม่ในการฆ่าเชื้อโรค
(Innovation in Total Cold Disinfection)

 

        Huckert's International เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฆ่าเชื้อและการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ มาตั้งแต่ปี 1970 ซึ่งให้บริการถ่ายถอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการดูแลสุขภาพและทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม
         ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทผลิตโดยห้องปฎิบัติการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 (สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์) ซึ่งมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความคงที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อความมั่นใจ ตั้งแต่การรับวัสดุจนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้ใช้


                                     

         ในการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนั้น ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของน้ำยาฆ่าเชื้อ ได้แก่ ระยะเวลาสัมผัส (Contact Time) และความเข้มข้นของน้ำยา (Concentration) การใช้เวลาสัมผัสน้อยเกินไปหรือการใช้ความเข้มข้นที่ไม่ถูกต้องจะเป็นสาเหตุให้การฆ่าเชื้อไม่ประสบความสำเร็จ

                  

         ห้องปฏิบัติการของ Huckert’s International ได้พัฒนาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยเขาไว้ด้วยกัน
          น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดปราศจากส่วนประกอบอัลดีไฮด์ (aldehyde-free) ตัวน้ำยาฆ่าเชื้อประกอบด้วยแอลกอฮอล์ 2 ชนิด และ ควอเทอนารีแอมโมเนีย (quaternary ammonium) ในอัตราส่วนเฉพาะที่ลงตัว ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อที่กว้าง (Board Spectrum) และระยะเวลาสัมผัสในการทำลายเชื้อโรคที่แน่นอน

   

 

          เมื่อพิจารณาแยกดูส่วนประกอบแต่ละชนิด จะพบว่าในส่วนประกอบดังกล่าวนั้นไม่มีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อที่สมบูรณ์ แต่ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยและองค์ความรู้ของบริษัทฯที่ได้ผสานส่วนประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันในสูตรเฉพาะที่ลงตัวทำให้ได้สารประกอบใหม่ (Innovation) ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้กว้างในเวลาอันสั้น ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ในส่วนประกอบของน้ำยาฆ่าเชื้อยังมีฤทธิ์ในการทำความสะอาดผิวหน้าของวัสดุ เครื่องมือ โดยไม่ทำลายส่วนประกอบที่เป็นยาง พลาสติก หรือ ซิลิโคน และยังสามารถป้องกันการเกิดไบโอฟิล์ม (biofilm) ได้อีกด้วย
    
ประสิทธิภาพ (Efficiency)

          Umonium38 เป็นน้ำยาที่ผสานทั้ง 3 หน้าที่เข้าด้วยกัน คือ การทำความสะอาด (Bio Cleaning) การทำลายเชื้อระดับสูง (High-Level Disinfection) และการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ (Deodorizer)
 

  • มีความสามารถในการฆ่าเชื้อได้กว้าง (BoardSpectrum Activity) สามารถฆ่าเชื้อทั้งในกลุ่มแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสปอร์ ได้ภายในเวลา 10 นาที
  • มีอายุการใช้งานนาน 3 ปี
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650ประสิทธิภาพของน้ำยาได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและยืนยันโดยวิธีมาตรฐาน : AFNOR NFT 72-190 “GERM CARRIER”
  • ไม่มีส่วนผสมของอัลดีไฮด์ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีกลิ่นฉุน และไม่จุดติดไฟ
  • มีสีและกลิ่นที่สกัดจากสารธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน มีสภาพเป็นกลาง (pH=7)
  • มีระดับความเป็นพิษน้อย ค่า LD50 สูงถึง 5,840 mg/kg
  • ไม่กัดกร่อนพื้นผิวจึงสามารถใช้ได้กับวัสดุทุกประเภท ทั้งสแตนเลส ยาง ซิลิโคน พลาสติกทุกชนิด แก้ว พีวีซี เสื้อผ้า เลนส์ และไฟเบอร์ออฟติก
  • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable) จึงไม่ทำลายระบบบำบัดน้ำเสีย และไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
  • มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและขึ้นกับการใช้งานดังต่อไปนี้


น้ำยาชนิดเข้มข้น (UMONIUM38 ® INSRUMENT)

 
         

 

 

        เป็นน้ำยาชนิดเข้มข้น เวลาใช้งานให้นำมาผสมน้ำก่อนการใช้งาน โดยสามารถนำมาใช้งานได้ที่ 2 ความเข้มข้น ดังต่อไปนี้      
         1) ความเข้มข้นที่ 0.5% ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป 
         2) ความเข้มข้นที่ 2.5% ใช้สำหรับฆ่าเชื้อทั้งในกลุ่มแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสปอร์ ได้ภายในเวลา 10 นาที 
                ตัวน้ำยาที่ผสมน้ำแล้วจะคงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ 20 วันสามารถนำน้ำยาที่ใช้แล้วกลับมาใช้งานได้อีก (ขึ้นกับวิธีในการใช้งาน)

 
Instruments Cleaning

     

Disinfection

     

น้ำยาชนิดพร้อมใช้ (UMONIUM38 ® Medical Spray and Medical Tissue)


Medical Spray


           


              เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ความเข้มข้น 2.5% ที่เตรียมมาจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมทั้งมีการเติม additive เพิ่มเติมในน้ำยาทำให้สามารถนำมาใช้ได้ทันทีโดยตัวน้ำยามีอายุในการใช้งานนาน 3 ปี สามารถพ่นฆ่าเชื้อได้ 1,000 ครั้ง และสามารถฆ่าเชื้อทั้งในกลุ่มแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสปอร์ ได้ภายในเวลา 1 นาที 

Cleaning of Dirty surfaces

   

Disinfection

   

 
Medical Tissues


       


              เป็นกระดาษชุบน้ำยาฆ่าเชื้อที่ความเข้มข้น 2.5% ชนิดพร้อมใช้ที่เตรียมมาจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมทั้งมีการเติม additive เพิ่มเติมในน้ำยาทำให้สามารถนำมาใช้ได้ทันทีโดยตัวกระดาษชุบน้ำยามีอายุในการใช้งานนาน 3 ปี สามารถฆ่าเชื้อทั้งในกลุ่มแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสปอร์ ได้ภายในเวลา 5 วินาที หรือตามที่กำหนด มีขนาดบรรจุ 100 ชิ้น บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท กระดาษชนิดเหนียวพิเศษ ไม่ทิ้งเศษขนหลงเหลือหลังการทำความสะอาด

   

 Phytogel Sanitizer

 
            


              เจลล้างมือเพื่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยไม่ต้องใช้น้ำ และไม่ต้องล้างออก ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อแบบสะดวก รวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแห้งกร้านจากการล้างมือด้วยน้ำบ่อยๆ โดยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างครอบคลุม ทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส สามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.999% ภายใน 30 วินาที ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและอาการแพ้ มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย ป้องกันผิวหนังแห้ง ช่วยให้ผิวหนังเนียนเรียบ และนุ่มนวล สามารถใช้ได้บ่อย ตามความต้องการ หรือทุกครั้งที่รู้สึกสกปรก
              วิธีใช้งาน บีบเจลลงบนฝ่ามือปริมาณ 2-3 ml. แล้วถูให้ทั่วทั้งสองฝ่ามือ (เหมือนกำลังล้างมือด้วยน้ำ) ทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที ตัวเจลจะระเหยออกไป ทำให้มือสะอาด และรู้สึกชุ่มชื้น

 
                   

                   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
              
               
Products Highlight

AND Balance - เครื่องชั่งวิทยาศาสตร์ และ เครื่องชั่งอุตสาหกรรม article
Elga - เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์, Laboratory water purification system article
ตู้ปลอดเชื้อ - Biological Safety Cabinets , Laminar Airflow Cabinet article
LAUDA - Water Baths, Cooling water bath, Thermostats, Circulation Chillers article
IKA - Mixing - เครื่องผสมสารละลาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.