ReadyPlanet.com
dot
สินค้าแนะนำ
dot
bulletเครื่องชั่งไฟฟ้า
bulletเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
bulletตู้ปลอดเชื้อ
bulletอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ LAUDA
bulletเครื่องกวนและผสมสารละลาย
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อ
bulletเพอรีสทอลติกปั๊ม - Masterflex
bulletเพอรีสทอลติกปั๊ม - ลองเกอร์ปั๊ม
bulletเพอริสตอลติกปั๊ม - เซิ้นเจิ้นปั๊ม
bulletสายยางทนสารเคมี ทนความร้อน
dot
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
dot
bulletเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
bulletไมโครปิเปตและเครื่องดูดสารละลาย
bulletเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
bulletอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Memmert
bulletตู้อบความร้อนและตู้บ่มอุณหภูมิ
bulletตู้ควบคุมอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็น
bulletเครื่องวัดความหวาน
bulletเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
bulletเครื่องตีบดผสมอาหาร
bulletหม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบพกพา
bulletชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบชุดคิทส์
dot
สารเคมี
dot
bulletสารเคมีในห้องทดลอง
bulletอาหารเลี้ยงเชื้อ, media
dot
อุปกรณ์ในห้องทดลอง
dot
bulletพลาสติกแวร์ในห้องทดลอง
bulletเครื่องแก้วในห้องทดลอง
bulletผลิตภัณฑ์เซรามิก
Peristaltic pump, Masterflex, Tubing pump, ปั๊มชนิดรีดท่อ article

 

                             

 

Masterflex® Peristaltic Pump

 

         

                  Peristaltic Pump เป็นปั๊มชนิดรีดท่อ (Tubing Pump) ที่ถูกนำไปใช้กับงานได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นปั๊มที่ไม่มีชิ้นส่วนใดของปั๊มที่จะสัมผัสกับของเหลวในสายยางเลย (No contaminate) สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการได้อย่างเที่ยงตรง(Precision) สามารถตั้งค่าเวลาให้เครื่องทำงานซ้ำๆได้ เช่น ให้เติมน้ำเชื่อม 50 ml. ในกระป๋อง 20 ใบ โดยเว้นระยะเวลาห่างกันกระป๋องละ 10 วินาที เป็นต้น สามารถเลือกชนิดของพลาสติกที่มาทำเป็นสายยางที่จะไม่ทำปฎิกิริยากับของเหลวในสายยางนั้นได้หลายรูปแบบ เช่น สายยางทนสารเคมี สายยางทนความร้อน สายยางทนแรงดันสูง สายยางทนแสง UV เป็นต้น

                      หลักการในการทำงานของ Peristaltic pump

                     ปั๊มจะทำการหมุนตัว roller ไปกดที่สายยางแล้วกดเอาของเหลวให้เคลื่อนที่ไปตาม roller โดยสายยางจะอยู่ที่เดิม ดังนั้นเมื่อหมุน roller ไปเรื่อยๆ ของเหลวก็จะสามารถย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งใดเลยนอกจากสายยาง ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ของของเหลงขึ้นกับ จำนวนของ roller ที่ใช้ในการหมุนยิ่งมากก็จะมีความแม่นยำมาก และขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อสายยาง (Inside Diameter) 

                      Peristaltic Pump สามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็นส่วนๆ ได้ดังนี้

            

                  
                      วิธีในการเลือกองค์ประกอบของ peristaltic pump

                     1) กำหนดลักษณะของงานที่ต้องการ เช่น Flow rate ที่ต้องการใช้, สารเคมีที่จะใช้ในการปั๊ม, ความหนืดของของเหลว และความดันที่ต้องการใช้

                    2) เลือกช่วงของปั๊มที่เหมาะสมกับ Flow rate ที่ต้องการใช้
                         C/L®    ....  0.002 to 43 ml/min
                         L/S®    ....  0.0005 to 3400 ml/min
                         I/P®    ....   0.012 to 26 LPM
                         B/T®    ....  0.3 to 37 LPM

                      

                     3) เลือก Pump Head, Tubing and Drive

Pump Head - เราสามารถเลือกหัวปั๊มให้เหมาะกับการใช้งานได้หลายประเภท ดังตารางต่อไปนี้

 

Type Flowrate
mL/min
Number
of rollers
Multichannel
of stackable
Housing/roller
Materials
Special
features
Standard
Lowest :
0.06
Highest :
2900
3 Yes, stack up to
4 heads
PC/CRS,
PC/SS, or
PPS/SS
Low cost, high precision
and accuracy. Best
choice for dispensing
applications. One head
accepts one tubing size.
Easy-Load® 3
Lowest :
0.06
Highest :
2900
3  Yes, stack up to
4 heads
 PP and nylon/
CRS or SS
 Easiest tubing changes
with automatic retention
same side tubing
entry/exit. Mount and
tools or hardware.
Easy-Load® II

 
Lowest :
0.06
Highest :
2900
 4  Yes, stack up to
4 heads
 PPS/CRS or
PPS/SS
 Same as Easy-load®
(below) but with
automatic tubing
retention, adjustable
occlusion, and higher
flow rates. Models with
adjustable occlusion.
Easy-Load®

 
Lowest :
0.06
Highest :
2300
 3  Yes, stack up to
4 heads
 PSF/CRS,
PSF/SS or
PPS/SS
 Very fast tubing
changes. One head
accepts many tubing
sizes. Change tubing
without dismounting
pump head from drive.
High-Performance
Lowest :
0.9
Highest :
3400
No  Polyester, SS,
PPS/SS 
 Accepts all high-
performance precision
tubing sizes. Offers
highest flow rate of any
L/S® pump head. Tubing
enters and exits same
side of pump head.
PTFE-Tubing
Lowest :
0.06
Highest :
65
 6  No  Aluminum,
acetal/SS
 Technology break-
through! Rigid PTFE
tubing is the only wetted
part. Pressure capability
to 6.9 bar(100 psi)
Multichannel
Lowest :
0.0026
Highest :
2300
(per channel)
3 or 6   Yes, stack up to
32 channels
Aluminum/SS   Synchronous flow from
up to 32 channels without
cartridges. Two-stop
tubing sets are easy
to load with no
adjustment needed.
Multichannel
cartridge
Lowest :
0.0005
Highest :
1700
(per channel)
 3, 4, 6
or 8
Yes, 1 to 12
channels
PSF/SS or
PSF/Rulon® 
 Synchronous flow rates
from each channel.
 Cartridges snap in and out
quickly for multichannel
applications. More rollers
reduce pulsation in the
output flow.
PTFE-
Diaphragm
Lowest :
10
Highest :
800
 -  No  -  PTFE and borosilicate
glass are the only
wetted parts. Excellent
for metering. Pressure
capability to
6.9 bar(100 psi).Tubing - การเลือกสายยางที่จะใช้กับงานต้องเลือกวัสดุที่ใช้ทำสายยางที่ไม่ทำปฎิกิริยากับของเหลวที่จะปั๊ม จำนวนอายุการใช้งานของสายยาง และความเหมาะสมกับลักษณะการทำงาน โดยมีวัสดุที่ใช้ในการทำสายยางอยู่หลายชนิด เช่น


Tubing for peristaltic pump
 • Slightly greater clarity
 • Smooth surface; lower protein binding levels
 • Ideal for pharmaceutical and biotechnology
 • Greater physical compression capacity
 • Economical, longer tubing life
 • Potential outgassing of peroxide products
 • Ultra-smooth inner surface minimizes particle entrapment
 • Very low extractabes, with documented biocompatibility for sensitive applications
 • ideal for lab, biotech, and pharmaceutical application
 • all of benefits of BioPharm Silicone Tubing, plus
 • Longest Tubing life of any silicone pump Tubing
 • Lower spallation than regular silicone
 • Enchanced pressure capability
 • Exceptional flow stability and dispense accuracy
 • Heat sealable and weldable
 • Long pump life when compare to silicone or many other TPE Tubings
 • Low spallation when compare to silicone or many other TPE Tubings
 • Combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon
 • Heat sealable, weldable, economical
 
 • Combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon
 • Heat sealable, weldable, economical
 • Longest pump life of any C-Flex formulation
 • Low spallation and reduced residue
 • Engineered specifically for peristaltic pumps
 
 • Up to 10,000 hours of tubing life
 • Resists ozone and UV radiation
 • Noncytotoxic and nonhemolytic
 • Ideal for tissue and Cell culture work
 • Heat sealable and bondable
 
 • Biocompatibility similar to Pharmed BPT
 • Long life under continuous pressure up to 2.7 bar(40 psi)
 • Very low spallation and low extractables
 
 • Excellent chemical resistance
 • Excellent pumping life
 • Low spallation
 • USP Class VI specification
 
 • Chemically inert, best chemical resistance of any pump tubing
 • Sold in molded pump tubing elements
 • Use with PTFE tubing pump head
 
 • Longest tubing life of all Tygon tubing formulations
 • Broad chemical compatibility
 • Low gas permeability
 
 • Meets various food and sanitary regulations
 • Unaffected by common commercial sanitizers
 • Nonwetting properties allow flush-cleaning and complete drainage
 • Smooth inner surface
 
 • Ideal for general tranfer applications
 • Economical
 • Nontoxic, nonaging and nonoxidizing
 • Ideal for tranfering hydrocarbons, gasolene, Kerosene, heating oils, cutting compounds and glycol-based coolants
 • Not for use concentrated strong acids or alkalies
 • Best chemical resistance of Tygon formulations
 • Compatibility with some organics
 • Plasticizer-free
 • Up to 10,000 hours of tubing life
 • Best choice for pressure/vacuum applications
 • Resists heat, ozone, acids. and alkalies
 • Heat sealable and bondable
 • Nonaging and nonoxidizing
 • Ideal for high-temperature food and beverage applications
 • Similar characteristics as Norprene tubing
 • Meets FDA and NSF standards
 
 • Long life at continuous pressure up to 4 bar(60 psi)
 • Excellent flow stability
 • Spallation-free
 • Low gas permeability
 
 • Very similar to Style 100SC, plus
 • Excellance chemical resistance
 • Compatible with many inorganic and organic chemicals
 
 • Long Life under pressure
 • Minimal break-in period
 • Excellent chemical compatibility
 • ideal for industrial applications
 
 • Excellent chemical resistance
 • Resists corrosives, solvents and oils at elevated temperatures

         

Drive (Motor) - การเลือก Drive ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ใช้ โดยทั่วไปสามารถแบ่งชนิดของ Drive ออกตามการใช้งานได้ 2 กลุ่มได้ดังนี้

 

                                                         

C/L® Variable-Speed Single-Channel Tubing Drives                 Catalog download

 

 

Microbore Pump Tubing Flow Rate Information (ml/min)

RPM Microbore pump tubing size (ID)
0.19 mm 0.25 mm 0.51 mm 0.89 mm 1.14 mm 1.42 mm 2.06 mm 2.79 mm
1-6 0.002-0.013 0.004-0.022 0.015-0.087 0.041-0.25 0.064-0.39 0.09-0.57 0.18-1.05 0.28-1.65
13-80 0.017-0.10 0.03-0.18 0.12-0.70 0.33-2.0 0.52-3.1 0.75-4.5 1.4-8.5 1.8-11.0
50-300 0.06-0.38 0.11-0.67 0.43-2.6 1.2-7.4 1.9-11.5 2.8-17.0 5.3-32 7.2-43


Specification for C/L Variable-Speed Single-Channel Tubing Drives

Catalog Number RX-77122-00 RX-77122-10 RX-77122-20
Flow Capacity (Per Channel) 0.002 to 1.65 ml/min 0.017 to 11.0 ml/min 0.06 to 43 ml/min
Number of Channel 1
RPM 1.7 to 10 13 to 80 50 to 300
Voltage/Frequency VAC (50/60 Hz) 90 to 260 VAC
IP Rating IP 22

   

                                                         

 

1) Analog Drive - เป็น Drive ที่ควบคุมอัตราการไหลของของเหลวเป็น รอบต่อนาที (RPM) เท่านั้น  

L/S® Compact, Variable-Speed Drives       Catalog download 

 

                           
             
                         

 


Specification for L/S Compact Variable-Speed Drives

Catalog Number RX-77240-20 RX-77240-30
Flow Capacity (Per Channel) 1.8 to 220 ml/min 1.8 to 118 ml/min
Number of Channel Single Channel Dual Channel
RPM 35 to 200
Voltage/Frequency VAC (50/60 Hz) 90 to 260 dual-voltage
IP Rating IP 22 IP 22

 

 

L/S® Variable-Speed Economy Drives         Catalog download                                     

 

  

 

Specification for L/S Variable-Speed Drives

Catalog Number RX-07554-95 RX-07554-85
Flow Capacity (Per Channel) 1.2 to 2900 ml/min 0.42 to 970 ml/min
Number of Channel 1 2
RPM 20 to 600 7 to 200
Voltage/Frequency VAC (50/60 Hz) 180 to 260 VAC
IP Rating IP 22 IP 22

 

L/S® Precision Variable-Speed Console Drives          Catalog download               

 

    

 

  

Specification for L/S Precision Variable-Speed Console Drive

Catalog Number 07528-10 07528-20 07528-30
Flow Capacity (Per Channel) 0.36 to 3400 ml/min 0.18 to 1700 ml/min 0.06 to 580 ml/min
Pump Head Accepted 2 2 4
RPM 6 to 600 3 to 300 1 to 100
Display 3-digit LED  3-digit LED  3-digit LED
Motor  75 W(1/10 hp)  75 W(1/10 hp)  75 W(1/10 hp)
Speed Control Type   PWM   PWM   PWM
Voltage/Frequency VAC (50/60 Hz) 90 to 260 (50/60)  90 to 260 (50/60)  90 to 260 (50/60)
IP Rating  IP33  IP33  IP33

   

L/S® Air Power Drive (Use Where Electrical power is unsafe or unavailable)    Catalog download
(ATEX Zone 2 approved; rated to EEx II 3 G c IIC T6)  

 

 

 

Specification for Air-Powered Drive
 RPM (60 to 600) L/S 13 L/S 14 L/S 16 L/S 25 L/S 17 L/S 18
 Flow Rate, ml/min. 3.6-36 13-130 48-480 100-1000 170-1700 230-2300
 RPM (60 to 600) L/S 15 L/S 24 L/S 25 L/S 36
 Flow Rate, ml/min. 100-1000 170-1700 230-2300 290-2900

 

2) Digital Drive  เป็น Drive ที่สามารถควบคุมอัตราการไหลของของเหลวได้หลายรูปแบบ เช่น ควบคุมเป็น รอบต่อนาที (RPM)หรือ มิลลิลิตรต่อนาที (ml/min) , ควบคุมเป็นปริมาณการจ่ายสารหรีอการบรรจุสารใส่หลอดแก้ว (การตวงสาร) เช่น ตวงตัวอย่าง 50 ml. จำนวน 50 หลอด แบบต่อเนื่องโดยกำหนดเวลาหยุดเพื่อยกสายยางแล้วให้ทำซ้ำใหม่กี่รอบ เป็นต้น     

 

L/S® Digital Miniflex Pump System         Catalog download


              

 

   

   

Specification For Digital Miniflex Pump System

 RPM (0.1 -300) L/S 13 L/S 14 L/S 16 L/S 25
 07525-20 (Single), ml/min. 0.004-12 0.014-42 0.05-162 0.11-315
 07525-40 (Dual), ml/min. 0.004-12 0.014-42 0.05-162 -

 

L/S® Variable-Speed Digital Standard Drive           Catalog download

 

 


Specification for L/S Variable-Speed Digital Standard Drives

Catalog Number RX-07522-20 RX-07522-30
Flow Capacity (Per Channel) 0.006 to 3400 ml/min 0.001 to 580 ml/min
Number of Channel 2 4
RPM 0.1 to 600 0.02 to 100
Display Four-Line graphical LCD
Motor 75 W(1/10 hp), Continuous-duty, Brushless DC
Speed Control Type PWM with Microprocessor
Voltage/Frequency VAC (50/60 Hz) 90 to 260, universal-voltage autoselecting
IP Rating IP 33

 

L/S® Digital Process Drive             Catalog download

 

                       

   

 


Specification for L/S  Digital Process Drive

Catalog Number RX-07575-10
Flow Capacity (Per Channel) 0.006 to 3400 ml/min.
Number of Channel 2
RPM 0.1 to 600
Display Four-Line graphical LCD
Motor 75 W(1/10 hp), Continuous-duty, Brushless DC
Speed Control Type PWM with Microprocessor
Voltage/Frequency VAC (50/60 Hz) 90 to 260, universal-voltage autoselecting
IP Rating IP 55

  

                                                                   


1) Analog Drive - เป็น Drive ที่ควบคุมอัตราการไหลของของเหลวเป็น รอบต่อนาที (RPM) เท่านั้น  

I/P® Analog Brushless Process Drives              Catalog download           

 Specification for I/P Analog Brushless Process Drive

Catalog Number RX-77410-10
Flow Capacity (Per Channel) 0.2 to 19 LPM (0.06 to 5.0 GPM)
Number of Channel 2
RPM 33 to 650
Display 3 digit, 7-segment LED
Motor 0.25 kW(1/3 hp), Continuous-duty, Brushless DC 
Voltage/Frequency VAC (50/60 Hz) 90 to 130 and 220 to 260, dual-voltage autoselecting
IP Rating IP 55

 

2) Digital Drive  เป็น Drive ที่สามารถควบคุมอัตราการไหลของของเหลวได้หลายรูปแบบ เช่น ควบคุมเป็น รอบต่อนาที (RPM)หรือ มิลลิลิตรต่อนาที (ml/min), เป็นปริมาณเช่น 50 ml. , 100 ml. แล้วหยุดการทำงานหรือให้ทำซ้ำใหม่กี่รอบ เป็นต้น     

 

I/P® Digital Console Process Drives          Catalog download

 

               

  

Specification for I/P Digital Console Process Drive

Catalog Number RX-77420-00
Flow Capacity (Per Channel) 0.01 to 19 LPM
Number of Channel 2
RPM 1 to 600
Display 6-digit LED; accumulates to 999,999 liters or gallons
Motor 280 W(3/8 hp), Continuous-duty brushless direct-drive TENV 
Speed Control Type PWM with Microprocessor
Voltage/Frequency VAC (50/60 Hz) 90 to 130 and 220 to 260, dual-voltage autoselecting
IP Rating IP 66, NEMA 4X

 

 

 

                                                            


1) Analog Drive - เป็น Drive ที่ควบคุมอัตราการไหลของของเหลวเป็น รอบต่อนาที (RPM) เท่านั้น  

B/T Variable-Speed Pumps               Catalog download

                            

                    


Specification for B/T Variable-Speed Pump

Catalog Number RX-77111-67
Flow Capacity (Per Channel) 0.67 to 37 LPM (0.17 to 9.8 GPM)
Number of Channel 1 (supplied with drive)
RPM 12 to 321
Motor Speed Control 1-turn potentiometer
Motor 370W(1/2 hp), Continuous-duty, TENV, permanent-magnet DC 
Voltage/Frequency VAC (50/60 Hz) 200 to 260 VAC
IP Rating IP 56

 

2) Digital Drive  เป็น Drive ที่สามารถควบคุมอัตราการไหลของของเหลวได้หลายรูปแบบ เช่น ควบคุมเป็น รอบต่อนาที (RPM)หรือ มิลลิลิตรต่อนาที (ml/min), เป็นปริมาณเช่น 50 ml. , 100 ml. แล้วหยุดการทำงานหรือให้ทำซ้ำใหม่กี่รอบ เป็นต้น     

                                                          

B/T Variable-Speed Modular Digital Pumps        Catalog download

                      

 


Specification for B/T Variable-Speed Modular Digital Pump

Catalog Number RX-77111-47
Flow Capacity (Per Channel) 0.67 to 37 LPM (0.17 to 9.8 GPM)
Number of Channel 1 (supplied with drive)
RPM 11 to 321
Motor Speed Control 4-digit, 7-segment LCD
Motor 370W(1/2 hp), Continuous-duty, TENV, permanent-magnet DC
Voltage/Frequency VAC (50/60 Hz) 200 to 260 VAC
IP Rating IP 56

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 
Peristaltic Pump - Precision Pump

Peristaltic Pump, Longer Pump, Syringe Pump, Gear pump
TYGON application specific tubing article
Peristaltic pump, Shenchen pump, good-pump article